PUBLICATIES

Jaarlijks publiceert Coincide in samenwerking met de zorgsector magazines waarin bestuurders hun ideeën delen over de ontwikkelingen in het veld. Bijdragen kunnen gaan over bestuurlijke vernieuwing, strategische heroriëntatie tot praktische implementatie suggesties. De laatste publicaties zijn hier online beschikbaar in PDF. Mocht u een digitaal exemplaar willen ontvangen van eerder verschenen publicaties kijk dan in het overzicht hieronder en stuur ons een email. Wij sturen u deze zo snel mogelijk op.

Verbinding in zorg en welzijn – januari 2024

In dit magazine delen twaalf zorg- en welzijnsbestuurders hun visie op de noodzakelijke verandering, de stappen die hun organisaties zetten en de inspiratie die zij tijdens de Beleidsreis hebben opgedaan. Alhoewel verschillende invalshoeken worden belicht, liggen de ideeën over wat er nodig is niet ver uiteen. De schrijvers zijn het erover eens dat het verminderen van de zorgvraag vraagt om een fundamentele herijking van het stelsel en het vinden van oplossingen in de samenleving zelf. Hiervoor ligt een collectieve verantwoordelijkheid bij de overheid als bij de sector, maar ook bij ons als individu!

De verschillende artikelen zijn via onderstaande links direct te lezen

Marjolein Boogers – Voorwoord
Pieter Hilhorst – De keuken is de kraamkamer van de gemeenschap
Ester Hendriks – Zorgen doen we samen
Johan Bongers – De continuïteit van sociaal werk kan helpen in de evolutie in zorg en welzijn
Gerjoke Wilmink – De noodzaak van dementievriendelijk wonen en bouwen
Gon Mevis – Van zorglandschap naar sociale basis
Bas Timman, Cathalijne Dortmans – Is er toekomst voor de jeugdzorg bij de gemeenten?
Marcelle Hendrickx – Vertrouwen in de overheid
Guusta van der Zwaart – Maatschappelijke Eerste Hulp: De juiste zorg op het juiste moment
Anneke Sipkens – Kunnen we ook anders denken over ouder worden?
Eddy de Bruin – Willen we wel veranderen?
Daniel Fischer, Guus Bannenberg – Vooruitgang door datadeling
Remco Bakker – Herwaardering van een menswaardige benadering in de zorg 

Gezonde zorg – mei 2023

In dit Coincide Magazine delen verschillende zorgbestuurders hun visie op een duurzame zorgsector. Inspiratie daarvoor is onder andere opgedaan tijdens de Zorg­innovatiereis naar Barcelona. De ontmoetingen met Catalaanse collega’s en bezoeken aan verschillende zorginstellingen heeft nieuwe inzichten gebracht. Ook de gesprekken onderling en momenten van ontspanning dragen daar aan bij. “Vernieuwen door verbinden”, aldus het motto van Coincide.

De verschillende artikelen zijn via onderstaande links direct te lezen

Marleen van Essen – Gezonde zorg
Ad Melkert – IZA vooruit: systeemhindernissen overwinnen
Pauline Terwijn – Acute zorg voorkomen begint thuis
Marjolein de Jong – Mensgerichte zorg begint met een gelijkwaardige relatie
Douwe Biesma – Korte klap of lange adem
Patrick Bindels, Eric Scheppink, Aard Verdaasdonk, Ruben Wenselaar – Naar een optimaal geïntegreerde zorg
Georgette Fijneman – Wat is er nodig om het IZA van het papier af te krijgen?
Guy Schulpen – De glazen bol
Jan Kremer – Een tweegesprek over passende zorg
Robin Peeters – Hyperspecialisatie in de zorg: de noodzaak van generalisten
Marjo Vissers-Kuijpers – De mens is belangrijker dan zijn ziekte
Jeroen van den Oever – Geïntegreerde zorg in de regio; klaar voor de volgende stap!
Jan Willem Kuenen – De muis en de olifant
Leon Kempeneers – Medische technologiebedrijven moeten gelijkwaardige gesprekspartner worden in het zorgecosysteem
Bert van der Hoek – Van Zorg naar Gezondheid naar Maatschappelijk meedoen
Sophia de Rooij, Mark Kramer, Sybren van der Zee, Anja Berkhout – It takes two to tango. Zorgherschikking brengt de juiste zorg op de juiste plaats
Hanneke Klopper – De kracht van focus, innovatie en samenwerking
Dianne Burger – Transformatie GGZ: Afbouw en Opbouw
Jolanda Buwalda – Op 1 Lijn
Stefan Sleijfer – De kracht van onderzoek en de maatschappelijke opgaves in de zorg
Jan Willem Spijkman, Justin Lintjer – De stap naar digitale zorg moet nu gemaakt worden

Samen gezond – mei 2022

Coincide brengt mensen samen, maar in de afgelopen twee jaar lagen ook onze reizen stil. Terwijl de zorg overuren draaide, waren wij gedoemd tot duimendraaien.
En toch ontstaan ook in die impactvolle periode waarin de pandemie de boventoon voerde, nieuwe, mooie dingen. Zo zijn gezondheid en preventie in een ander licht komen te staan, en is het begrip van de noodzaak om hierin te investeren breder verspreid dan ooit.
We konden dan wel niet op reis met onze groep voorlopers van de preventiebeweging; de kennisdeling en uitwisseling van inspiratie heeft wel degelijk plaatsgevonden. Zoals tijdens de sessies online en het Preventie event tussen de lockdowns door.
Ter symbolische afsluiting van deze roerige periode brengen we met gepaste trots Coincide Magazine nr. 23 uit. Deelnemers van onze Preventiereis delen hierin hun visie en bijdrage aan de gezondheidsbeweging, ter inspiratie om hier vooral gezamenlijk de schouders onder te zetten!

De verschillende artikelen zijn via onderstaande links direct te lezen

Alexander Rinnooy Kan – VOORWOORD
Marleen van Essen – SAMEN GEZOND
Onno van Schayck – WIE DE JEUGD HEEFT, HEEFT DE TOEKOMST
Michael Rutgers, Mark Monsma – HEEL NEDERLAND WORDT BETER VAN DE GEZONDE GENERATIE
André Rouvoet – MEER GEZONDHEID DOOR BEWEGEN GEEF INWONERS EEN MAKKELIJKE, GEZONDE KEUZE
Ruben Wenselaar – KANSEN ZIEN IS NIET GENOEG
Marjon Bracha – LEEFSTIJLTRANSITIE OP NAAR EEN SAMENLEVING WAARIN GEZOND KUNNEN LEVEN HET UITGANGSPUNT IS
José Manshanden – EERLIJKE KANSEN OP GEZOND LEVEN
Lex Staal, René Verkuylen – PREVENTIE VRAAGT OM BESTAANSZEKERHEID EN BEWEGINGSVRIJHEID
Marjolein de Jong – GERICHT OP GEZONDHEID
Jasper Schipperijn – EVERY MOVE COUNTS
Patricia Heijdenrijk, Aldien Poll – VAN LAAGHANGEND FRUIT NAAR DUURZAAM ZAAIEN
Robert van de Graaf – DE MEEST VOORKOMENDE VERSLAVING; WE ZITTEN ER BOVENOP MAAR TOCH ZIEN WE HEM NIET
Michiel van Campen – BUITENSPELEN IS BEWEGEN EN VEEL MEER: SPELEN IS GROEIEN!
Lieke Vloet – VIA DE SPORTIEFSTE GENERATIE OP WEG NAAR DE GEZONDSTE GENERATIE IN 2040
Miriam de Kleijn – VERLANGEN NAAR EEN PANDEMIE VAN GEZONDHEID
Bert van der Hoek – MENTALE GEZONDHEID
Nico van Meeteren, Pieter van Mechelen, Jochen Mierau, Hanneke Molema, Maggy Sallons, Jannica Swieringa, Hanna Groen, Katarina Jerkovic, Henk Garretsen, Diederick Grobbee – PREVENTIE: HET ANDERE VERHAAL

Wonen en Zorg – december 2021

De enorme opgave in wonen en zorg is op alle bestuurlijke niveaus en bij alle verantwoordelijke organisaties bekend. De oplossing is meer dan stenen stapelen en meer dan extra arbeidskrachten. De Masterclass Wonen en Zorg, georganiseerd door Coincide in samenwerking met ZorgSaamwonen, bestond uit 10 dagen vol inspiratie in Nederland, Helsinki en Barcelona. Door samen te kijken en te leren hebben we veel geleerd op thema’s zoals bouwen, organiseren, financieren, technologie en sociale innovatie wat een goed basis vormt voor de verdere ontwikkeling van de lokale Wonen en Zorg strategie. Via de artikelen in het Magazine Wonen en Zorg kan je delen in de kennis die we hebben opgedaan. Met dank aan Yvonne Witter en Danielle Harkes van ZorgSaamWonen voor de interviews.

De verschillende artikelen zijn via onderstaande links direct te lezen

Dorrit Gruijters – Voorwoord
Cees van Boven, John Bos en Rick Hogenboom – Inspiratie voor lokale aanpak in wonen en zorg
Eppie Fokkema – Nabijheid en dichtheid
Marco Verheul – Juiste zorg op de juiste plek
Harrie Windmüller – Werken aan sociaal pensioen
Iris van Bennekom – Het moet echt anders
Jan Overweg – Een kleine samenleving in een grote samenleving
Ton Moors – Burgerparticipatie, organiseren van het toeval
Ton Poos – Meerdere oplossingen nodig voor dichten zorgkloof
Mark de Man – Inzicht in wonen en zorg met data –
Laura Broekhuizen en Henk Fissering – Meer dan een huis
Zenzo – Van samenwerken naar samen organiseren

De Verbonden Regio – juni 2020

Wat zijn de ideeën en gedachten over de toekomst van de zorg van zorgbestuurders? Hoe kunnen we samenwerken tussen cure, care en welzijn? Het is een zoektocht naar een fluïde regionale benadering, een goede afweging tussen centrale sturing en lokale vrijheid, naar wat al mogelijk is, tot wat we samen moeten gaan regelen. Er is niet op één moment, één antwoord te geven. We zullen flexibel met hedendaagse vraagstukken om moeten gaan. De Covid-19 crisis heeft ons laten zien dat de wereld er zomaar heel anders uit kan zien en dat we de uitdagingen het beste kunnen aanpakken met behulp van voortschrijdend inzicht. Na de eerste fase van ad hoc opereren, is het goed om de blik weer vooruit te kunnen werpen en te bepalen hoe we geleerde lessen kunnen verankeren.

Contouren van Transformatie – januari 2020

Een inspirerend magazine over de zoektocht naar de juiste weg. In een tijd waar zorgaanbieders, gemeenten en verzekeraars aan zet zijn, waar regionale samenwerking essentieel is en de speelruimte wordt bepaald door het Rijk en bestaande wetten en regelgeving.

De Contourennota ligt nog altijd op de ontwerptafel. Zeker lijkt wel dat de nota gaat over regionalisering. Samenwerking in de regio lijkt de belangrijkste richting om de grote kloof tussen vraag en aanbod te adresseren.

In deze publicatie schrijven direct betrokkenen over de rol van de gemeente, de potentiële kracht van regionale samenwerking, het inzetten van je eigen kracht en de rol van vrijwilligers. Een heldere governance en de aanwezigheid van de juiste financiële prikkels worden in de artikelen veel benoemd als essentiële elementen om tot een verdere transformatie te komen.

De reflecties zijn mede geïnspireerd op Denemarken. Het land diende destijds als voorbeeld voor onze decentralisaties.

Individuele artikelen zijn hieronder te downloaden:

Hans van der Schoot – Ziekenhuisverplaatste zorg
Illya Soffer – Voorkomen is beter dan genezen
Nelly den Os – Op zoek naar het ei van Colombus
Hans Ouwehand – Wat zit er tussen staat en stad? 
Ageeth Ouwehand & Fleur Imming – Het ultieme samenspel
Cathalijne Dortmans – Een bestuurlijke inrichting die werkt
Marjolein de Jong – Visie op de toekomst van verpleeghuiszorg
Thijs Houtappels – De reis naar bezieling
Onno de Zwart – De zeven rollen van een gemeente
Cock Vermolen – Code Rood
Kars Hazelaar – Sloop de Wet Langdurige Zorg (en bouw wat beters)
Guus Bannenberg & Fred Pijls – Slimme langdurige zorg. Leren van de Denen
Rob Schreppers – Investeringsbereidheid in transformatie
Andrew Harijgens – Going Danish
Klaar Koenraad – Een prachtig oord

VOORZORG, perspectieven op preventie – december 2019

Internationaal bezien is het Preventieakkoord jaloersmakend. Geen enkel ander land kent een soortgelijke overeenkomst tussen experts, zorgaanbieders, beleidsmakers, onderwijs, marktpartijen en sportbonden. Zij hebben de handen ineen geslagen om Nederland gezonder te maken. Een mooie stap in de goede richting, maar volgens critici ook niet meer dan dat. Reden te meer om elkaar vast te blijven houden op deze ingeslagen weg.

De kracht van de regio – mei 2019

Samenwerken is het nieuwe concurreren. In de zorg ontstaan er op lokaal niveau volop nieuwe verbindingen. Dwars- en kruisverbanden tussen curatieve en langdurige zorginstellingen, het sociale domein en verzekeraars worden door het hele land gelegd. Een vraagstuk is op welk niveau we deze nieuwe verbindingen willen organiseren. In de verschillende artikelen komt dit aan de orde met vragen als; is de regio wel het panacee van alle problemen? Hoe klein, groot en flexibel is deze regio? Bij wie ligt de regie en is er wel regie nodig? Willen we vanuit macht partijen dwingen om samen te werken of willen we vanuit kracht en gezamenlijke waarden nieuwe samenhangende zorg ontwikkelen?

Individuele artikelen zijn hieronder te downloaden:

Zorg in de buurt – januari 2019

De noodzaak tot samenwerking, door de toenemende werkdruk in de langdurige zorg, komt in het magazine sterk naar voren. Deze samenwerking zou zowel tussen zorgorganisaties als intersectoraal georganiseerd moeten worden, om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen leveren. De onmisbare rol die woningcorporaties hierin hebben wordt bijvoorbeeld beschreven, evenals de inzet van digitale oplossingen binnen de zorg die een verschil kunnen maken.

Individuele artikelen zijn hieronder te downloaden:

De juiste zorg, op de juiste plaats – mei 2018

De verschillende invalshoeken die in deze publicatie aan de orde komen tonen de veelzijdigheid, de beweging en de aanwezigheid van kansen die zo kenmerkend zijn voor onze sector. Als bestuurder voel je als geen ander de transitiedie de sector maakt naar meer patiënt gerichtheid, nieuwe maatstaven van kwaliteit, toenemende digitalisering, andere organisatievormen en toenemende samenwerking. Waar de transitie ons zal brengen is niet eenduidig. De heilige graal bestaat niet, of is voor iedereen anders.

Individuele artikelen zijn hieronder te downloaden:

Zorgen voor morgen – januari 2018

Vooral in deze periode van kabinetsformatie is onze zorgsector veelvuldig onderwerp van gesprek en debat. En dat gaat zeker niet (alleen) over meer geld voor de sector. Veel meer nog klinkt de behoefte aan zaken als het delen van informatie tussen instellingen, gemeenten en andere zorg- en welzijnsverleners, geïntegreerde zorg verlenen, kwetsbare mensen eerder in beeld hebben, effectiever kunnen helpen en preventie. Dit vergt vaak een andere manier van organiseren en ‘de mens’ staat meer en meer centraal.

Individuele artikelen zijn hieronder te downloaden:

Geld alleen maakt niet gelukkig – Illya Soffer
De ban van Positieve Gezondheid in Nederland – Roger Ruijters
Schotten slechten in regionale samenwerking …… – Martin-van-Rijn-van-hoofdlijnen-akkoord-naar-regio-akkoord
Gezond leven als ‘way of life’ – Ankie van Tatenhove
Effectieve ordening van de zorg: een strijd tussen …… – Joel Gijzen
Toekomstbestendig organiseren in de zorg – Freek Korver
De wens van de mens – Hans Ouwehand
Onderweg naar een toegang – Lucien Peeters
De basis op orde. Een pleidooi voor inclusie – Rene Verkuylen