VIRTUAL CARE REIS

Documentatie Virtual Care reis Israël 2022

Presentaties:

26 juni:
Introductie Health System Israel
Introductie Digital Health Israel

27 juni:

Philips_Volcano_Efrat_Preisler

28 juni:

28.6 Clalit_AIBigData_Galit Shaham

28.6 Presentation Clalit_Ziv Paz

28.6 BGU – Child development

28.6 BGU – Medical-Informatics-Lab-Intro.2022

Informatie Israël
Israel health summary
Israel health System introduction – Commonwealth
Israel Economic outlook

 

Digitalisering van de zorg is inmiddels niet meer vrijblijvend. De groeiende vraag versus het beperkte arbeidspotentieel en financiële middelen dwingen ons digitalisering te omarmen en technologie in te zetten om de zorg efficiënter in te richten. In een historisch bepaald zorglandschap, waar de gebaande paden al gauw de keuzes voor de toekomst dirigeren, is leiderschap en lef nodig om daar van af te wijken. Binnen het thema digitalisering en virtual care organiseren we webinars, bijeenkomsten en reizen om de digitalisering in de zorg te accelereren.

Deelnemers

Tijdens de digitalisering & virtual care programma’s komen verschillende stakeholders elkaar. Genodigden zijn bestuurders uit de care en curatieve zorg, leidende medisch specialisten en CMIO’s, startende en gevestigde ondernemers in de digitale zorg, investeerders, zorgverzekeraars en patiëntvertegenwoordigers. De kracht van de groep is de diversiteit en gedrevenheid. We willen elkaars taal leren spreken en de verschillende strategische uitdagingen beter begrijpen.

Deelnemen?

Heb je interesse om deel te nemen aan programma’s op gebied van Digitalisering & Virtual Care? Neem dan contact op met marleen.vanessen@coincide.nl

 

 

Israël 25 juni – 1 juli 2022

De Digitale Revolutie verandert onze manier van leven, werken en communiceren ingrijpend, ook binnen de zorgsector. Innovaties op het gebied van virtual care maken het mogelijk de zorg anders en efficiënter in te richten en de toenemende druk op de sector te verlichten.

Wereldwijd speelt Israël een pioniersrol in de innovatie van zorg. In ziekenhuizen en door zorgverzekeraars in het land wordt al volop gewerkt met de nieuwste digitale mogelijkheden. Israëlische tech-bedrijven ontwikkelen apparatuur om patiënten op afstand te kunnen monitoren en doktersbezoek overbodig te maken. En algoritmes maken snelle diagnoses mogelijk door bijvoorbeeld risico’s op kanker op afstand in te kunnen schatten. Van 25 juni t/m 1 juli 2022 ging een groep van innovatieve leiders in de zorg naar Israël om met eigen ogen te aanschouwen wat deze enorme innovatiekracht voor de zorg kan betekenen.

Zorg in Israël

Het Israëlische gezondheidszorgsysteem is een zeer efficiënt systeem. Het kent één van de laagste zorguitgaven per persoon, in combinatie met één van de hoogste levensverwachtingen ter wereld. Alle Israëliërs hebben recht op zorg via één van de vier officiële Health Management Organizations (HOM’s). Dit zijn organisaties zonder winstoogmerk en het is voor hen verboden om een lidmaatschap van Israëlische ingezetenen te weigeren. De eerstelijnszorg wordt ook geleverd door de HMOs en bestaat uit huisartsenzorg en ambulante specialistische zorg. Van alle patiënten geeft 90% aan tevreden te zijn over de verkregen zorg en het land staat in de top van de wereld ranglijsten op het gebied van zorgkwaliteit. Ook de sterk ontwikkelde eerstelijnszorg wordt geprezen door het OECD.

Digital health

Het interessants voor ons is de efficiency en kwaliteitsslag die Israël weet te maken met innovatie. Al in 1995 begon het land met digitalisering van patiënt- en andere gegevens in het zorgsysteem. Deze digitale ruggengraat van het zorgstelsel heeft bijvoorbeeld ook bijgedragen aan de efficiënte bestrijding van de Covid-19-pandemie. Het nationale Health Information Exchange platform (HIE) verbindt alle gezondheidsaanbieders met elkaar, en geeft elke arts toegang tot de historische gezondheidsgegevens van elke patiënt op elk het moment. Er zijn verschillende Israëlische Big Data platforms die door voorspellende modellering precisiegeneeskunde, preventie en vroeg-signalering mogelijk maken zoals het Israel Precision Medicine Partnership. In Sheba MC wordt gewerkt aan het virtuele ziekenhuis en in Sourasky Medisch Centrum werken ze met de virtuele verpleegkundige. De patiënt zelf gebruikt Tytocare om hart, longen, oren en keel te onderzoeken, terwijl een arts op afstand toekijkt. Deze en andere ontwikkelingen werden tijdens de reis bezocht en besproken.

China 2019

In november 2019 ging de Virtual Care reis naar China. In Shanghai, Hangzhou en Beijing maakten we kennis met China’s grote hervormingen in de gezondheidszorg, hun hernieuwde focus op Big Health en China’s voortrekkersrol bij de inzet van technologie in het algemeen. De verschillende bedrijfsbezoeken gaven in een inkijk in de vergaande ontwikkelingen op gebied van tele-health, eHealth, wearable devices, artificiële intelligentie (AI), Big Data, 5G en blockchain.

De studiereis richtte zich op hoe we digitalisering van zorg kunnen accelereren, niet om China te kopiëren, maar om ons te inspireren. En dat is gelukt. De groep ontmoet elkaar nog steeds en heeft een actief online uitwisselingsplatform opgericht.

Bedrijven die we in China bezochten
Alibaba
China Japan Friendship hospital
DXY
Haodf
Health 100
Hinounou
Infervision
Linkdoc
Peking Union Medical College Hospital
Philips
Ping An
Quyi network
Tencent Trusted Doctor
WeDoctor

Verder hadden we ontmoetingen met de Nederlandse Ambassade, Tom van Dillen, Professor Chang Liu en vele anderen tijdens de twee netwerk diners.