Vernieuwen door Verbinden

VERNIEUWEN DOOR VERBINDEN

Door bestuurders, managers en professionals te verbinden faciliteert Coincide de publieke sector in het vernieuwen ten behoeve van een duurzame samenleving.

PROGRAMMA’S

Coincide verzorgt op maat gemaakte programma’s waar verbinding, kennisdeling en inspiratie centraal staan. Zowel debat en dialoog tussen de deelnemers als kennisdeling met inspirerende leiders van buiten de sector, vormen de basis van de programma’s. Initiatieven variëren van online webinars en discussies, meerdaagse congressen, studiereizen als debatdiners. We verzorgen de inhoudelijke programmering, de logistieke organisatie als de begeleiding van de bijeenkomsten.

NETWERK

Coincide heeft een groot netwerk op bestuurlijk niveau, zowel in het binnenland als buitenland. Gedreven door hun verantwoordelijkheid voor een duurzame samenleving participeren deelnemers in de programma’s op relevante maatschappelijke thema’s.

KENNIS

Coincide werkt in publiek relevante sectoren aan actuele thema’s zoals zorg, welzijn, vastgoed, preventie, mobiliteit, energie en voedsel. We doen dat altijd op het kruispunt van vernieuwing en kennisuitwisseling. Onze programmamanagers verdiepen zich in de ontwikkelingen van de betreffende sectoren en kunnen op basis daarvan een op maat gemaakt studieprogramma ontwikkelen. We stellen de deelnemers in staat om actuele kennis, ideeën en nieuwe inzichten te delen met reisgenoten en lokale sprekers. Door het uitwisselen van informatie het discussiëren en van elkaar leren, ontstaat inspiratie en een collectieve energie om de uitdagingen waar de deelnemers binnen hun sector, bedrijfstak of bedrijf voor staan aan te gaan.

INTERNATIONAAL

Onze (meerdaagse) kennisprogramma’s vinden overal ter wereld plaats. Eerder gingen we naar België, Brazilië, Canada, China, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Groot Brittannië, Ierland, India, Israël, Japan, Noorwegen, Rusland, Spanje, Turkije, Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland. Ook vinden er programma’s in Nederland plaats.

COINCIDE BRENGT MENSEN SAMEN

In het Latijn betekent co-in-cidere ‘samenvallen van personen, ideeën en gebeurtenissen’. En in het Engels staat coincide voor: ‘to occupy the same relative position’, ‘to happen at the same time’ of ‘to agree exactly, as in opinion’.

ONZE EIGEN PROGRAMMA’S

WEBINARS & EVENTS