PREVENTIEREIS – van zorg naar gezondheid

Het belang van meer aandacht voor gezondheid en preventie wordt steeds meer erkend. Ook politiek Den Haag is er steeds meer van doordrongen dat het een prominente plek moet innemen binnen het zorgstelsel en de samenleving als geheel. Alleen door daadwerkelijk te investeren in preventie en leefstijl kan de omslag van nazorg naar voorzorg worden gemaakt. Een omslag die nodig is om een duurzame zorgsector te garanderen, en gezondheidsverschillen te minimaliseren.
Met de Preventiereis draagt Coincide bij aan deze beweging door de trekkers te verbinden en kennisdeling te faciliteren. Het is een platform voor dialoog en inspiratie over hoe gezondheid en preventie dieper ingebed kunnen worden in alle facetten van onze samenleving. Mensen op sleutelposities die vanuit hun rol het belang van gezondheid kunnen vertalen naar beleid en handelen, zijn uitgenodigd voor deze driedaagse studiereis.

Preventiereis 2022 – Kopenhagen

Van 1 t/m 3 juni 2022 brengt de Preventiereis ons naar Kopenhagen: het hoofdkwartier van het wereldwijde Healthy Cities Network en een stad met enorme ambities en een tal aan inspirerende initiatieven op gebied van gezondheid en preventie. Het programma bestaat uit een kennismaking met het Deense beleid op gebied van leefstijl en preventie, inspirerende werkbezoeken bij succesvolle initiatieven en counterparts, plenaire werk- en discussiesessies tussen de deelnemers onderling en keynote sprekers.

Thema
Centraal in het debat op reis staat de vraag, hoe gezondheid en preventie dieper ingebed kunnen worden in alle facetten van onze samenleving. Waar zetten we gezamenlijk op in, als het preventiebudget daadwerkelijk veel groter wordt? Hoe bundelen we de vele mooie initiatieven die er zijn? Wat nemen we mee van de sprekende Deense voorbeelden op reis?

PE punten
Coincide is een door NRTO geaccrediteerde onderwijsinstelling. Aan dit programma zijn 14 PE toegekend.

Doelgroep
We zorgen voor een krachtig en gebalanceerd deelnemersveld, bestaande uit zo’n 45 deelnemers van experts, trekkers en sleutelpartijen van leefstijl preventie in Nederland. Deelnemers vertegenwoordigen onder anderen gemeenten, het onderwijs, ziekenhuizen, GGD, sport, ggz, ouderen, onderzoek en de werkgevers.

Heb je interesse in deelname of meer informatie, neem dan contact met ons op!
Mail naar marleen.vanessen@coincide.nl