ZORGINNOVATIEREIS

De jaarlijkse zorginnovatiereis is een platform voor dialoog en denken over de toekomst van de zorg in Nederland. Alle belanghebbenden in de zorgsector zijn vertegenwoordigd en participeren in het debat. Tijdens onderlinge discussiesessies, plenaire sprekers en parallelle werkbezoeken binnen en buiten de zorg komen de actuele thema’s aan bod. De reis draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van een toegankelijk,  kwalitatief en betaalbaar zorgstelsel in Nederland. Eerdere reizen gingen naar India, VS, Japan, Barcelona, Londen, München, Istanbul, Kopenhagen, Estland, Finland, Berlijn, Stockholm, Edinburgh en Brussel.

We staan met elkaar voor de grote opdracht om de zorg anders te organiseren zodat de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid gegarandeerd blijven, nu en in de toekomst. De contouren van deze transitie staan beschreven in verschillende rapporten, en er zijn bindende afspraken over gemaakt middels het Integraal Zorgakkoord. De speerpunten van deze transitie vormen de leidraad voor het programma van de Zorginnovatiereis.

Deelnemen
Uitgenodigd zijn voorzitters uit de curatieve zorgsector en wethouders van grote gemeenten. Heeft u interesse in deelname of meer informatie over de reis, neem dan contact met ons op.
Mail naar marleen.vanessen@coincide.nl

Zorginnovatiereis 2025: 14 t/m 17 januari

Meer informatie over bestemming en reistijden volgt!