BELEIDSREIS ZORG & WELZIJN

Beleidsreis

We staan met elkaar voor de grote opdracht om de zorg anders te organiseren zodat de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid gegarandeerd blijven, nu en in de toekomst. De contouren van deze transitie staan beschreven in verschillende rapporten, en er zijn bindende afspraken over gemaakt middels het Integraal Zorgakkoord. De speerpunten van deze transitie vormen de leidraad voor het programma van de Beleidsreis.

Hoe bereiken we dat, en hoe versterken we elkaar in de weg daarnaartoe? De Beleidsreis verbindt mensen op sleutelposities in de langdurige zorg – en welzijnssector en faciliteert onderlinge kennisdeling. Het is een platform voor dialoog en inspiratie over het gezamenlijk aanpakken van actuele uitdagingen en na te denken over de toekomst van de langdurige zorg- en welzijnssector in Nederland. Met de jaarlijkse Beleidsreis zorg en welzijn draagt Coincide actief bij aan beweging in de sector door mensen te verbinden, kennisdeling te faciliteren. We zorgen voor een krachtig en gebalanceerd deelnemersveld , bestaande uit 50-60 bestuurders, of eindverantwoordelijk voor hun organisatie en wethouders van grote gemeenten die vanuit hun rol de gezamenlijke opdracht om de zorg anders te organiseren kunnen vertalen naar beleid en handelen.
De beleidsreis vindt plaats sinds 2009. Eerder reizen gingen naar Zweden, Noorwegen, Denemarken, Engeland, Duitsland, België en Schotland.

Deelnemers

We zorgen voor een krachtig en gebalanceerd deelnemersveld, bestaande uit 50-60 bestuurders uit de langdurige zorg – en welzijnssector, die hun kennis en inzicht willen vergroten door buiten hun vertrouwde omgeving te kijken en te leren van andere systemen en werkwijzen. Deelnemers zijn voorzitters raad van bestuur of gelijkwaardige functie vanuit diverse domeinen en vertegenwoordigen o.a.:

– Verpleging verzorging en thuiszorg (VVT)
– Gehandicapten zorg
– Welzijn
– Maatschappelijke ondersteuning
– Geestelijke gezondheidszorg
– Jeugdzorg
– Verzekeraars
– Rijksoverheid
– Gemeenten
– Patiënten vertegenwoordiging

PE punten
Coincide is een door NRTO geaccrediteerde onderwijsinstelling. Aan de Beleidsreis worden 14 PE toegekend.

Beleidsreis 2024 – Wenen

De volgende Beleidsreis Zorg en Welzijn 2024  staat gepland van 10 t/m 13 september 2024 naar Oostenrijk; Wenen.

Waarom Wenen?

Wenen is in 2022 uitgeroepen tot ‘s werelds meest leefbare stad, met een hoog welzijnsniveau en levenskwaliteit. De stad is een voorbeeld van sociale duurzaamheid en gericht op een inclusieve en welvarende samenleving. Hoog tijd dus om daar een kijkje te nemen! Bijzonder is dat Wenen een geheel eigen woningpolitiek voert en een actief leefbaarheidsbeleid heeft met betaalbare huisvesting (60% van de inwoners woont in huurhuizen van de gemeente), duurzaam vervoer, inclusie, uitgebreid netwerk van sociale diensten en buurtwerk en gratis of sterk gesubsidieerde gezondheidszorg en onderwijs.

Wenen streeft naar een samenleving waar zorgzame gemeenschappen zich inzetten voor elkaars welzijn door sociale interactie, betrokkenheid en ondersteuning van kwetsbaren. Dit bevordert zelfstandig te wonen en een gevoel van verbondenheid en steun in eigen buurt. De trend van de-medicalisering en het vergroten van de focus op sociale netwerken, is een beweging die we ook bij ons zien. Een bezoek aan Wenen kan ons hierin inspireren.

Data & tijden

  • Heenvlucht dinsdag 10 september 2024: Amsterdam – Wenen: 12:25 – 14:15 uur
  • Terugvlucht vrijdag 13 september 2024: Wenen – Amsterdam: 14:55 – 16:50 uur

We bieden ook de mogelijkheid om met de trein te reizen. 

Interesse
Op dit moment zijn we bezig met de invulling van het programma. Wilt u meer informatie of wilt u op de hoogte gesteld worden van de Beleidsreis, dan kunt u contact opnemen met:
Marjo Boogers, programmamanager Beleidsreis Zorg en Welzijn.
Mail: marjo.boogers@coincide.nl
Mobile: 0681168918

Beleidsreis 2023 – Zweden

Van 12-15 september 2023 bracht de Beleidsreis ons naar Zweden. In Zweden hebben de gemeenten een grote vrijheid in het bepalen van hun preventie, zorg en welzijnsbeleid. Daarin werken ze samen met elkaar. Gezien onze focus op regionale en lokale samenwerking kunnen we in Zweden leren van hoe zij dit samen organiseren. Zweden heeft ook een grote slag gemaakt in digitalisering van zorg en het gebruik van data.  Het programma bestond uit een kennismaking met het Zweedse zorg en welzijn beleid, inspirerende werkbezoeken bij succesvolle initiatieven en counterparts, plenaire werk- en discussiesessies tussen de deelnemers onderling en keynote sprekers.

Magazine

Naar aanleiding van de Beleidsreis naar Zweden is het digitale Coincide Magazine nr. 25, samengesteld. In het blad ‘Verbinding in zorg en welzijn’ delen deelnemers aan de reis orgbestuurders hun visie op de noodzakelijke verandering, de stappen die hun organisaties zetten en de inspiratie die zij tijdens de Beleidsreis hebben opgedaan.

Thema’s

Belangrijke thema’s op reis waren de integratie van zorg en welzijn, regie in de regio, intersectorale samenwerking en zorg dichtbij.

Zweden

De gezondheidszorg en sociale zorg is in Zweden georganiseerd in drie bestuurlijke lagen: nationaal, regionaal en lokaal. De nationale overheid stuurt middels wetten, beleidsplannen en een politieke agenda. De 21 regio’s en
290 gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbod. De curatieve zorg valt onder de verantwoordelijkheid van de regio, welke variëren in grootte van 130.000 tot 2,3 miljoen inwoners. De gemeenten hebben de verantwoordelijkheid
voor alle overige zorgtaken zoals verpleging, verzorging, thuiszorg, gehandicaptenzorg, chronische zorg, sociaalpsychiatrische en maatschappelijke ondersteuning alsook de jeugdhulp. De gemeenten hebben een vrij grote vrijheid in
de organisatie van de eerstelijnszorg, jeugdzorg en langdurige zorg. Er zijn dan ook grote verschillen tussen gemeenten.