BELEIDSREIS ZORG & WELZIJN

Met de jaarlijkse Beleidsreis zorg en welzijn draagt Coincide bij aan beweging in de sector door mensen te verbinden en kennisdeling te faciliteren. De Beleidsreis is een platform voor dialoog en inspiratie tussen mensen op sleutelposities, over hoe we de actuele uitdagingen van de sector in gezamenlijkheid kunnen aangaan.

De beleidsreis vindt plaats sinds 2009 en gedurende de jaren bezochten we onder andere Zweden, Noorwegen, Denemarken, Engeland, Duitsland, België en Schotland.

Beleidsreis 12-15 september 2023 Zweden

De Beleidsreis is een platform voor dialoog en denken over de toekomst van de langdurige zorg- en welzijnssector in Nederland. Deelnemers zijn bestuurders die hun kennis en inzicht willen vergroten door
buiten de bekende omgeving te kijken en te leren van andere systemen en werkwijzen. Tijdens ontmoetingen met Zweedse bestuurders en instellingen, plenaire sprekers, interne groepsdiscussies en rondetafelgesprekken komen de meest actuele thema’s aan bod. Zo draagt de reis bij aan de ontwikkeling van een duurzaam zorg- en welzijnsstelsel in Nederland.

Thema’s

Belangrijke thema’s op reis zijn de integratie van zorg en welzijn, regie in de regio, intersectorale samenwerking en zorg dichtbij.

Met het IZA en de WOZO hebben we een gezamenlijk en helder perspectief afgesproken over hoe we zorg en welzijn willen vormgeven en behouden voor de toekomst. Er liggen concrete doelstellingen die we als aanbieders, verzekeraars, overheid en professionals willen behalen. En als de akkoorden dit niet al van ons vragen, dan dwingt de dagelijkse praktijk ons wel tot aanpassen. Veel meer investeren in preventie en samenwerking over de domeinen heen is essentieel als we de groeiende vraag naar zorg en ondersteuning willen blijven bieden binnen de beperkte financiële middelen en met het beschikbare aantal arbeidskrachten.

Ook cliënten en burgers zullen een grote rol gaan spelen in de zorg voor en het welzijn van onze medemens. Deze actuele vraagstukken houden ons allemaal bezig. Gedurende de reis bespreken we in plenaire en kleinere groepsdiscussiesessies onze rol als zorgbestuurder hierin. Hoe maakt ú het verschil en waar kunnen we elkaar vinden? Geïnspireerd door voorbeelden van onze Noordelijke collega’s ontdekken we samen hoe we zorg en welzijn in Nederland efficiënter en beter kunnen organiseren.

Zweden

De gezondheidszorg en sociale zorg is in Zweden georganiseerd in drie bestuurlijke lagen: nationaal, regionaal en lokaal. De nationale overheid stuurt middels wetten, beleidsplannen en een politieke agenda. De 21 regio’s en
290 gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbod. De curatieve zorg valt onder de verantwoordelijkheid van de regio, welke variëren in grootte van 130.000 tot 2,3 miljoen inwoners. De gemeenten hebben de verantwoordelijkheid
voor alle overige zorgtaken zoals verpleging, verzorging, thuiszorg, gehandicaptenzorg, chronische zorg, sociaalpsychiatrische en maatschappelijke ondersteuning alsook de jeugdhulp. De gemeenten hebben een vrij grote vrijheid in
de organisatie van de eerstelijnszorg, jeugdzorg en langdurige zorg. Er zijn dan ook grote verschillen tussen gemeenten.

PE punten
Coincide is een door NRTO geaccrediteerde onderwijsinstelling. Aan dit programma zijn 14 PE toegekend.

Data
Vertrek: dinsdag 12 september 2023, om 17.30 vanaf Schiphol
Retour: vrijdag 15 september 2023, om 19:35 aankomst op Schiphol

Doelgroep

We zorgen voor een krachtig en gebalanceerd deelnemersveld, bestaande uit 50-60 bestuurders of eindverantwoordelijk voor hun organisatie. Deelnemers zijn voorzitters raad van bestuur of gelijkwaardige functie vanuit diverse sectoren waaronder:

– Verpleging verzorging en thuiszorg (VVT)
– Gehandicapten zorg
– Welzijn
– Maatschappelijke ondersteuning
– Geestelijke gezondheidszorg
– Verzekeraars
– Rijksoverheid
– Gemeenten
– Patiënten vertegenwoordiging

Heb je interesse in deelname of meer informatie over de reis, neem dan contact met ons op.
Mail naar marjo.boogers@coincide.nl