INHOUD

1 | Voorwoord
Marjolein Boogers, Programmamanager Beleidsreis Zorg en Welzijn, Coincide

2 | De keuken is de kraamkamer van de gemeenschap
Pieter Hilhorst, Onderzoeker Ben Sajet Centrum, moderator, lid Raad voor Volksgezondheid & Samenleving

3 | Zorgen doen we samen
Ester Hendriks, Bestuurder Mantelzorg NL

4 | De continuïteit van sociaal werk kan helpen in de evolutie in zorg en welzijn
Johan Bongers, Voorzitter raad van bestuur Tintengroep

5 | De noodzaak van dementievriendelijk wonen en bouwen
Gerjoke Wilmink, Directievoorzitter Alzheimer-Nederland

6 | Van zorglandschap naar sociale basis
Gon Mevis, Directeur,  bestuurder ContourdeTwern

7 | Is er toekomst voor de jeugdzorg bij de gemeenten? 
Bas Timman, Lid bestuur Jeugdzorg Nederland
Cathalijne Dortmans, Wethouder Jeugd, Onderwijs en Gezondheid, gemeente Helmond, voorzitter commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs Vereniging Nederlandse Gemeenten

8 | Vertrouwen in de overheid 
Marcelle Hendrickx, Wethouder Gezondheid, Zorg en Cultuur Tilburg

9 | Maatschappelijke Eerste Hulp: De juiste zorg op het juiste moment
Guusta van der Zwaart, Bestuurder Stichting de Tussenvoorziening

10 | Kunnen we ook anders denken over ouder worden?
Anneke Sipkens, Directeur-bestuurder ANBO, bondgenoot voor een lang en gelukkig leven

11 | Willen we wel veranderen? 
Eddy de Bruin, Directeur van Curess

12 | Vooruitgang door datadeling
Daniel Fischer, Vice President Sales KPN Health
Guus Bannenberg, Eigenaar Woonzorginnovatie.nl

13 | Herwaardering van een menswaardige benadering in de zorg
Remco Bakker, Voorzitter raad van bestuur CIZ