DE VERBONDEN REGIO

Marleen van Essen

Programma Manager Coincide

Dorrit Gruijters

Founder & CEO Coincide

VOORWOORD

Binnen drie maanden is de gehele zorg veranderd. Samenwerking en digitalisering, de twee knelpunten waar we maar moeizaam voortgang op maakten, zijn versneld opgeschaald gedurende de Covid-19 crisis.

DE VERBONDEN REGIO

Marleen van Essen

Programma Manager Coincide

Dorrit Gruijters

Founder & CEO Coincide

VOORWOORD

Binnen drie maanden is de gehele zorg veranderd. Samenwerking en digitalisering, de twee knelpunten waar we maar moeizaam voortgang op maakten, zijn versneld opgeschaald gedurende de Covid-19 crisis.

D aarmee zijn we met twee van de drie adviezen van de Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen: ‘Bouwen, digitaliseren, samenwerken!’ alvast begonnen. Ook met de regionale samenwerking zoals in de komende Contourennota aan de orde komt is alvast met gezwinde spoed begonnen.

Om deze nieuwe manier van werken te verankeren in zowel ons dagelijkse handelen als in ons stelsel als geheel, zijn we geholpen met een raamwerk, randvoorwaarden en financieringsafspraken. Hier waren we al mee begonnen voordat onze zorgwereld veranderde. In dit magazine delen verschillende zorgbestuurders hun ideeën en gedachten over de toekomst van de zorg en vooral hoe we kunnen samenwerken tussen cure, care en welzijn. Het is een zoektocht naar een fluïde regionale benadering, een goede afweging tussen centrale sturing en lokale vrijheid, naar wat al mogelijk is, tot wat we samen moeten gaan regelen. Er is niet op één moment, één antwoord te geven. We zullen flexibel met hedendaagse vraagstukken om moeten gaan. De Covid-19 crisis heeft ons laten zien dat de wereld er zomaar heel anders uit kan zien en dat we de uitdagingen het beste kunnen aanpakken met behulp van voortschrijdend inzicht.

Veel artikelen zijn voorafgaand of aan het begin van de coronacrisis geschreven. De opinies en gedachten over hoe de zorg beter en toegankelijker te maken, blijven echter valide. Na weken van met name ad hoc opereren, is het goed om de blik weer vooruit te kunnen werpen en te bepalen hoe we geleerde lessen kunnen verankeren. Laat u hierin inspireren door uw collega’s.

DE VERBONDEN REGIO

DE VERBONDEN REGIO

VORIG ARTIKEL
COVER MAGAZINE NUMMER 21

VOLGEND ARTIKEL
REGIOPLANNEN VERWEZENLIJKEN