DE VERBONDEN REGIO

Jan Willem Spijkman

sector banker healthcare, ING

VERSNELLING VAN ‘ZORG THUIS’ DOOR DE CORONACRISIS

Hoe gaat deze versnelling door de coronacrisis vorm krijgen?

Door medische technologie, apps, de komst van 5G-netwerken en personal medical devices voorzien van “Internet Of Things”, zal de kwaliteit en de bereikbaarheid van zorg thuis verbeteren. Veel proeftuinen en pilots waar Care@Home en digitalisering van patiëntengegevens worden onderzocht werden tot nu toe maar moeizaam opgeschaald. 

Niet zozeer de technologische mogelijkheden, maar de marktfragmentatie, gevestigde belangen en perverse bekostigingsprikkels vormen de drempels voor acceptatie en opschaling. Nu door de corona-uitbraak de reguliere zorg van ziekenhuizen sterk is afgeschaald en deze slechts langzaam weer op gang komt, is Care@Home meer “need to have” dan “nice to have”.

Uitgestelde zorg verlenen
Eind maart 2020 waren er 80% minder verwijzingen naar het ziekenhuis in vergelijking met het jaar daarvoor. Een deel van de weggevallen zorgvraag zal later niet meer nodig blijken te zijn. Toch zal het nog geruime tijd duren voordat alle uitgestelde noodzakelijke zorg is ingehaald. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) schreef in haar recente rapport “Uit de wurggreep van corona”, dat dit jaar in totaal ruim een half miljoen cardiologische policonsulten niet fysiek kunnen plaatsvinden, als de richtlijn om anderhalve meter afstand te houden de rest van het jaar in stand blijft. Hartpatiënten die nu uit het ziekenhuis worden ontslagen, kunnen niet meer standaard een controleafspraak op de polikliniek krijgen. Wel krijgen ze vaak apparaten mee zoals een bloeddrukmeter, hartritmemeter en zuurstofmeter. Via een programma kan de arts ze zo thuis in de gaten houden. Naar verwachting zal 70% van de controleafspraken via beeldbellen plaatsvinden en 30% fysiek.

Ziekenhuiszorg thuis geen uitzondering maar regel
Het genoemde rapport “Uit de wurggreep van corona” meldt dat de Covid-19 crisis de katalysator is voor ‘zorg thuis’ en de juiste zorg op de juiste plek. Ook thuisbehandeling zoals chemotherapie of nierdialyse heeft grote voordelen voor patiënten én ontlast het ziekenhuis. Voor echt waardevolle zorg thuis is zowel diagnostiek thuis (bijvoorbeeld ECG, bloeddruk, gewicht) als een goede beeldverbinding nodig. Daarmee wordt ‘zorg thuis’ geen noodoplossing, maar een structurele borging van goede zorg. Het is dan ook cruciaal dat de tijdelijke beleidsmaatregel die ziekenhuiszorg thuis mogelijk maakt structureel blijft bestaan.

Van regionale proeftuinen…
Veel aansprekende voorbeelden van Care@Home betreffen een alternatieve vorm van nacontrole. De verhouding 70% van de consulten via beeldbellen en 30% fysiek werd bij lange na niet gehaald. Het aantal patiënten dat ziekenhuiszorg thuis ontvangt, bleef beperkt. Daarnaast lopen de datastromen enkel tussen de patiënten en één zorgaanbieder met als doel het monitoren en op afstand behandelen van de patiënt.

…naar regionale of landelijke platformen.
De potentie van het volgen van patiënten thuis is vele malen groter dan wat één ziekenhuis met haar patiënten kan bereiken. Er ontstaan meer mogelijkheden als meerdere ziekenhuizen op één platform zouden samenwerken. Voordelen zijn o.a. lagere kosten, meer data voor onderzoek, verbetering van zorgprocessen, gezondheidswinst voor patiënten en het inzetten van Care@Home voor preventie. Ook patiënten zelf kunnen communiceren met hun peergroup via communities om zodoende best practices te delen of elkaar te motiveren.

Multi-user platform Care@Home

DE VERBONDEN REGIO

DE VERBONDEN REGIO

VORIG ARTIKEL
AAN WELK DIGITAAL PLATFORM VERTROUW IK MIJN ZORG TOE?

VOLGEND ARTIKEL
#DE VERBONDEN REGIO