1 | VERBINDING IN ZORG EN WELZIJN

Marjolein Boogers

Programmamanager Beleidsreis Zorg en Welzijn, Coincide

VOORWOORD

We staan met elkaar voor de grote opdracht om de zorg anders te organiseren zodat de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid gegarandeerd blijven, nu en in de toekomst.

VERBINDING IN ZORG EN WELZIJN

Marjolein Boogers

Programmamanager Beleidsreis Zorg en Welzijn, Coincide

VOORWOORD

We staan met elkaar voor de grote opdracht om de zorg anders te organiseren zodat de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid gegarandeerd blijven, nu en in de toekomst.

Op de Beleidsreis Zorg en Welzijn, die ons dit keer in Stockholm bracht, was uitgebreid ruimte om deze beweging te bespreken en te ontdekken hoe we elkaar hierin kunnen versterken. Nieuwe inspiratie vanuit gesprekken met Zweedse collega-bestuurders, en een blik in de keuken van Zweedse zorg- en welzijnsinstellingen, hielp daarbij.

In dit magazine delen twaalf zorg- en welzijnsbestuurders hun visie op de noodzakelijke verandering, de stappen die hun organisaties zetten en de inspiratie die zij tijdens de Beleidsreis hebben opgedaan. Alhoewel verschillende invalshoeken worden belicht, liggen de ideeën over wat er nodig is niet ver uiteen.

De schrijvers zijn het erover eens dat het verminderen van de zorgvraag vraagt om een fundamentele herijking van het stelsel en het vinden van oplossingen in de samenleving zelf. Hiervoor ligt een collectieve verantwoordelijkheid bij de overheid als bij de sector, maar ook bij ons als individu! Waar formele zorg soms tekortschiet, is het aan de gemeenschap om hierop in te springen. Het vormgeven van zorgzame buurten is essentieel, om een solide sociale basis te creëren. Als bouwstenen voor die zorgzame samenleving is vertrouwen een sleutelwoord; naar en van de overheid, en in elkaar.

Het informele netwerk is onmisbaar in de kanteling die we nu samen doormaken. Maar we moeten wel zuinig zijn op onze vrijwilligers, mantelzorgers en ervaringsdeskundigen, en hun bijdrage aan onze doelstellingen in het oog houden. Willen we de mens centraal zetten, dan moet dat gebeuren in zijn eigen leefwereld. Met inzet van de sociale infrastructuur, het netwerk de hulp van vrijwilligers.

Dit nummer is niet alleen een verzameling van ideeën; het is een uitnodiging tot een gezamenlijk streven naar een samenleving en zorgsector waarin warme en respectvolle ondersteuning centraal staat.

VERBINDING IN ZORG EN WELZIJN

VERBINDING IN ZORG EN WELZIJN

VORIG ARTIKEL
ADVERTENTIE

VOLGEND ARTIKEL
DE KEUKEN IS DE KRAAMKAMER VAN DE GEMEENSCHAP