DE VERBONDEN REGIO

Martijn Mol

country digitization lead healthcare Cisco

AAN WELK DIGITAAL PLATFORM VERTROUW IK MIJN ZORG TOE?

Mijn zoon wordt komend weekend 10 jaar en daar hoort een cadeau bij. Na een korte brainstorm met mijn partner besloten wij om te gaan voor een Lego robot. Een mooi stuk speelgoed wat ruimtelijk inzicht combineert met de verdere ontwikkeling van zijn digitale- en programmeervaardigheden. Zonder nadenken surf ik naar bol.com en bestel daar tegen een marktconforme prijs mijn cadeau. Omdat ik al een abonnement heb op het laten bezorgen van mijn boodschappen, ontdek ik dat het cadeau vandaag al tussen 18:00 en 22:00 bezorgd wordt. Het bestelproces nam 5 minuten in beslag. Terwijl ik door de bestelling klik, denk ik nog even aan de lokale speelgoed ondernemer…

DE VERBONDEN REGIO

Martijn Mol

country digitization lead healthcare Cisco

AAN WELK DIGITAAL PLATFORM VERTROUW IK MIJN ZORG TOE?

Mijn zoon wordt komend weekend 10 jaar en daar hoort een cadeau bij. Na een korte brainstorm met mijn partner besloten wij om te gaan voor een Lego robot. Een mooi stuk speelgoed wat ruimtelijk inzicht combineert met de verdere ontwikkeling van zijn digitale- en programmeervaardigheden. Zonder nadenken surf ik naar bol.com en bestel daar tegen een marktconforme prijs mijn cadeau. Omdat ik al een abonnement heb op het laten bezorgen van mijn boodschappen, ontdek ik dat het cadeau vandaag al tussen 18:00 en 22:00 bezorgd wordt. Het bestelproces nam 5 minuten in beslag. Terwijl ik door de bestelling klik,
denk ik nog even aan de lokale speelgoed ondernemer…

D e digitale wereld
De trend van digitalisering heeft ook de platenzaak en boekwinkel zo goed als uit ons straatbeeld laten verdwijnen. Ons consumentengedrag is in rap tempo getransformeerd met als gevolg steeds meer leegstand van winkelpanden en lokale ondernemers die niet of moeilijk overleven.

En het blijft niet bij leegstand van winkels door veranderend consumentengedrag. Het CBS 14 meldt dat ook kantoorpanden minder makkelijk te vullen zijn. Zelf kreeg ik mijn eerste thuiswerkplek 20 jaar geleden. Dit hielp mij destijds, maar ook vandaag in het efficiënter indelen van mijn tijd. Videomeetings zijn korter en efficiënter en besparen reistijd. Door de huidige Covid-19 crisis veranderen onze werkprocessen niet. Wij waren en zijn 100% connected, onafhankelijk van tijd of locatie. Hierdoor bespaart Cisco met haar Connected Workplace 15 ongeveer 26% real-estate kosten bij een groei van 7% werknemers met 14% meer productiviteit per werknemer.

Digitale Versnelling Nederland
Met het programma “Digitale Versnelling Nederland” investeert Cisco al sinds 2017 in acceleratie en innovatie rondom digitalisering. Wij willen Nederland veilig en duurzaam digitaal verder brengen met de door de overheid samengestelde digitale agenda als leidraad. Onze focus richt zich met name op de onderwerpen digitale vaardigheden, cybersecurity, gezondheidszorg, slimme gebouwen en ‘s lands meest kritische infrastructuur.
Gedreven door de mogelijkheden van digitalisering verzetten zowel consumenten, de industrie als ook de publieke sector haar bakens. Juist voor de publieke sector en in het bijzonder de zorg zijn er grote winsten te behalen. Hoe kunnen we het Nederlandse zorgsysteem op zo’n manier reorganiseren zodat het controleerbaar wordt op kosten en kwaliteit? Hoe komen we tot de juiste zorg op de juiste plek, het eenmalig vastleggen van patiëntgegevens, medicatieveiligheid en gestandaardiseerde informatie-uitwisseling? En als het kan graag over de domeinen zorg en welzijn met focus op regionale samenwerking?
Laat ik kort zijn. Niet. Of in ieder geval te langzaam en te kostbaar zoals we het afgelopen decennia hebben geacteerd. Iedereen bouwt aan een eigen oplossing wat contraproductief werkt. De kosten rijzen de pan uit en de kwaliteit staat flink onder druk. Tegelijkertijd kunnen we geen arbeidskrachten vinden die de handen aan het bed leveren.

Ik ben ervan overtuigd dat de huidige crisis de Nederlandse zorg flink zal triggeren. Daar waar videoconsult een jarenlange belofte was voor efficiëntie, zag de zorg niet echt de nood in om te transformeren naar online visits. Vandaag is dat noodzaak geworden. Zowel artsen als patiënten hebben nu voorkeur voor een online consult. Video is de nieuwe standaard geworden voor ontmoetingen. Zowel zakelijk als privé.

Corona zal de zorg voor altijd veranderen
Digitale platformen groeien exponentieel. Webex zag haar cloudverkeer vertweëntwintigvoudigen in de tijd dat Wuhan op slot ging. Het virus verspreid zich exponentieel over de wereld, de webex cloud loopt in gelijke tred.
Wat betekent dit voor ziekenhuizen? Bekende partijen met e-coaches of thuismeet apps zullen in hoog tempo groeien. Zij bouwen via hun app cq platform een directe relatie op met patiënten. Zoals Bertelsman (bol.com) de consument rechtstreeks ging voorzien van boeken. De digitale zorgplatformen zullen zichzelf door-ontwikkelen en hun dienstenportfolio verbreden. En als zij dit op een betrouwbare en degelijke manier doen, zal hun platform steeds vaker een vertrouwd platform worden voor de zorgconsument. Een platform dat zorgvragen kan bundelen en verdelen. Iets waar privéklinieken en verzekeraars zeker interesse in zullen hebben, maar waarbij de toegang tot informatie volgens het inzicht van de betreffende ondernemers zal verlopen.

System of Systems
Wat betreft de basis-infrastructuur heeft ons versnellingsprogramma een nauwe samenwerking met NGinfra wat staat voor Next Generation Infrastructures. NGinfra is het kennisinstituut waarin Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Alliander, Schiphol, ProRail en Vitens zich hebben verenigd. We onderzoeken hier hoe we, middels een system of systems architectuur, veilig & compliant van elkaars inzichten gebruik kunnen maken voor een nog robuustere en slimmere infrastructuur. Dit lijkt verdacht veel op wat we in de zorg proberen te bewerkstelligen.
Totdat het zover is dat we gebruik kunnen maken van een landelijke uitwisselingsinfrastructuur zie ik eenvoudige mogelijkheden om ad-hoc informatie op een veilige manier uit te wisselen. Siilo is een voorbeeld van een berichten-app voor de zorg en samen met de overheid en andere stakeholders werken wij aan een standaard voor veilige email. Zo ben ik als Cisco medewerker verzot op onze Webex Teams oplossing. Berichten, documenten, chatbots, video conferencing, teams communicatie, alles vanuit 1 applicatie, op een veilige manier en op ieder willekeurig apparaat. Vergelijk het met whatsapp, maar dan geschikt voor bedrijven en dus ook ziekenhuizen. En met de mogelijkheid om met 1 druk op de knop de groep bij elkaar te roepen in een videomeeting tot 200 deelnemers in hoge kwaliteit.

Aan welk platform gaat mijn net 10 jaar geworden zoon zijn zorginformatie in de toekomst toevertrouwen? Ik hoop dat het een platform is waar zijn privacy gewaarborgd wordt en waarmee hij de beste zorg op het juiste moment kan afnemen. Dit zou een door de United Nations uitgesproken Human Right moeten zijn.

DE VERBONDEN REGIO

DE VERBONDEN REGIO

VORIG ARTIKEL
REGIEHOUDERSCHAP LOONT

VOLGEND ARTIKEL
VERSNELLING VAN ‘ZORG THUIS’ DOOR DE CORONACRISIS