VERBINDING IN ZORG EN WELZIJN

COLOFON

Coincide brengt besluitvormers samen in plaats, tijd en opinie

Coincide faciliteert het innovatieproces van de zorgsector. Coincide verbindt directies en bestuurders met elkaar om kennisontwikkeling en vernieuwing te stimuleren. We organiseren studieprogramma’s en ontmoetingen waar besluitvormers actuele kennis, ideeën, ervaringen en nieuwe inzichten delen.

Programma’s worden ontwikkeld op initiatief van Coincide, of in opdracht van derden. Voor de organisatie van een studiereis, congres of netwerkbijeenkomst kunt u contact met ons opnemen. Wij hebben goede kennis van zowel de Nederlandse zorgsector, als van zorgsystemen en -ontwikkelingen in andere landen en beschikken over een uitgebreid netwerk.

Uitgever
© Coincide BV
Argonautenstraat 29
1076 KK Amsterdam
office@coincide.nl
+31-20-6768217
www.coincide.nl

Eindredactie
M.N.P. (Marjo) Boogers MSc

Vormgeving & opmaak
Monter (www.monter.nl)

@ januari 2024 Coincide BV
Coincide BV en auteurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud.
Overnemen met bronvermelding is toegestaan.

Dit magazine is mede mogelijk gemaakt door

VERBINDING IN ZORG EN WELZIJN

VERBINDING IN ZORG EN WELZIJN

VORIG ARTIKEL
ADVERTENTIE

VOLGEND ARTIKEL
INHOUD