PUBLICATIES

Jaarlijks publiceert Coincide in samenwerking met de zorgsector magazines waarin bestuurders hun ideeën delen over de ontwikkelingen in het veld. Bijdragen kunnen gaan over bestuurlijke vernieuwing, strategische heroriëntatie tot praktische implementatie suggesties. De laatste publicaties zijn hier online beschikbaar in PDF. Mocht u een digitaal exemplaar willen ontvangen van eerder verschenen publicaties kijk dan in het overzicht hieronder en stuur ons een email. Wij sturen u deze zo snel mogelijk op.

De Verbonden Regio – juni 2020

Wat zijn de ideeën en gedachten over de toekomst van de zorg van zorgbestuurders? Hoe kunnen we samenwerken tussen cure, care en welzijn? Het is een zoektocht naar een fluïde regionale benadering, een goede afweging tussen centrale sturing en lokale vrijheid, naar wat al mogelijk is, tot wat we samen moeten gaan regelen. Er is niet op één moment, één antwoord te geven. We zullen flexibel met hedendaagse vraagstukken om moeten gaan. De Covid-19 crisis heeft ons laten zien dat de wereld er zomaar heel anders uit kan zien en dat we de uitdagingen het beste kunnen aanpakken met behulp van voortschrijdend inzicht. Na de eerste fase van ad hoc opereren, is het goed om de blik weer vooruit te kunnen werpen en te bepalen hoe we geleerde lessen kunnen verankeren.

Contouren van Transformatie – januari 2020

Een inspirerend magazine over de zoektocht naar de juiste weg. In een tijd waar zorgaanbieders, gemeenten en verzekeraars aan zet zijn, waar regionale samenwerking essentieel is en de speelruimte wordt bepaald door het Rijk en bestaande wetten en regelgeving.

De Contourennota ligt nog altijd op de ontwerptafel. Zeker lijkt wel dat de nota gaat over regionalisering. Samenwerking in de regio lijkt de belangrijkste richting om de grote kloof tussen vraag en aanbod te adresseren.

In deze publicatie schrijven direct betrokkenen over de rol van de gemeente, de potentiële kracht van regionale samenwerking, het inzetten van je eigen kracht en de rol van vrijwilligers. Een heldere governance en de aanwezigheid van de juiste financiële prikkels worden in de artikelen veel benoemd als essentiële elementen om tot een verdere transformatie te komen.

De reflecties zijn mede geïnspireerd op Denemarken. Het land diende destijds als voorbeeld voor onze decentralisaties.

Individuele artikelen zijn hieronder te downloaden:

Hans van der Schoot – Ziekenhuisverplaatste zorg
Illya Soffer – Voorkomen is beter dan genezen
Nelly den Os – Op zoek naar het ei van Colombus
Hans Ouwehand – Wat zit er tussen staat en stad? 
Ageeth Ouwehand & Fleur Imming – Het ultieme samenspel
Cathalijne Dortmans – Een bestuurlijke inrichting die werkt
Marjolein de Jong – Visie op de toekomst van verpleeghuiszorg
Thijs Houtappels – De reis naar bezieling
Onno de Zwart – De zeven rollen van een gemeente
Cock Vermolen – Code Rood
Kars Hazelaar – Sloop de Wet Langdurige Zorg (en bouw wat beters)
Guus Bannenberg & Fred Pijls – Slimme langdurige zorg. Leren van de Denen
Rob Schreppers – Investeringsbereidheid in transformatie
Andrew Harijgens – Going Danish
Klaar Koenraad – Een prachtig oord

VOORZORG, perspectieven op preventie – december 2019

Internationaal bezien is het Preventieakkoord jaloersmakend. Geen enkel ander land kent een soortgelijke overeenkomst tussen experts, zorgaanbieders, beleidsmakers, onderwijs, marktpartijen en sportbonden. Zij hebben de handen ineen geslagen om Nederland gezonder te maken. Een mooie stap in de goede richting, maar volgens critici ook niet meer dan dat. Reden te meer om elkaar vast te blijven houden op deze ingeslagen weg.

De kracht van de regio – mei 2019

Samenwerken is het nieuwe concurreren. In de zorg ontstaan er op lokaal niveau volop nieuwe verbindingen. Dwars- en kruisverbanden tussen curatieve en langdurige zorginstellingen, het sociale domein en verzekeraars worden door het hele land gelegd. Een vraagstuk is op welk niveau we deze nieuwe verbindingen willen organiseren. In de verschillende artikelen komt dit aan de orde met vragen als; is de regio wel het panacee van alle problemen? Hoe klein, groot en flexibel is deze regio? Bij wie ligt de regie en is er wel regie nodig? Willen we vanuit macht partijen dwingen om samen te werken of willen we vanuit kracht en gezamenlijke waarden nieuwe samenhangende zorg ontwikkelen?

Individuele artikelen zijn hieronder te downloaden:

Zorg in de buurt – januari 2019

De noodzaak tot samenwerking, door de toenemende werkdruk in de langdurige zorg, komt in het magazine sterk naar voren. Deze samenwerking zou zowel tussen zorgorganisaties als intersectoraal georganiseerd moeten worden, om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen leveren. De onmisbare rol die woningcorporaties hierin hebben wordt bijvoorbeeld beschreven, evenals de inzet van digitale oplossingen binnen de zorg die een verschil kunnen maken.

Individuele artikelen zijn hieronder te downloaden:

De juiste zorg, op de juiste plaats – mei 2018

De verschillende invalshoeken die in deze publicatie aan de orde komen tonen de veelzijdigheid, de beweging en de aanwezigheid van kansen die zo kenmerkend zijn voor onze sector. Als bestuurder voel je als geen ander de transitiedie de sector maakt naar meer patiënt gerichtheid, nieuwe maatstaven van kwaliteit, toenemende digitalisering, andere organisatievormen en toenemende samenwerking. Waar de transitie ons zal brengen is niet eenduidig. De heilige graal bestaat niet, of is voor iedereen anders.

Individuele artikelen zijn hieronder te downloaden:

Zorgen voor morgen – januari 2018

Vooral in deze periode van kabinetsformatie is onze zorgsector veelvuldig onderwerp van gesprek en debat. En dat gaat zeker niet (alleen) over meer geld voor de sector. Veel meer nog klinkt de behoefte aan zaken als het delen van informatie tussen instellingen, gemeenten en andere zorg- en welzijnsverleners, geïntegreerde zorg verlenen, kwetsbare mensen eerder in beeld hebben, effectiever kunnen helpen en preventie. Dit vergt vaak een andere manier van organiseren en ‘de mens’ staat meer en meer centraal.

Individuele artikelen zijn hieronder te downloaden:

Geld alleen maakt niet gelukkig – Illya Soffer
De ban van Positieve Gezondheid in Nederland – Roger Ruijters
Schotten slechten in regionale samenwerking …… – Martin-van-Rijn-van-hoofdlijnen-akkoord-naar-regio-akkoord
Gezond leven als ‘way of life’ – Ankie van Tatenhove
Effectieve ordening van de zorg: een strijd tussen …… – Joel Gijzen
Toekomstbestendig organiseren in de zorg – Freek Korver
De wens van de mens – Hans Ouwehand
Onderweg naar een toegang – Lucien Peeters
De basis op orde. Een pleidooi voor inclusie – Rene Verkuylen