PUBLICATIES

Jaarlijks publiceert Coincide in samenwerking met de zorgsector twee magazines waarin bestuurders hun ideeën delen over de ontwikkelingen in het veld. Bijdragen kunnen gaan over bestuurlijke vernieuwing, strategische heroriëntatie tot praktische implementatie suggesties. De laatste vier publicaties zijn hier online beschikbaar in PDF. Mocht je een digitaal exemplaar willen ontvangen van eerder verschenen publicaties kijk dan in het overzicht van alle publicaties onderaan de pagina en stuur een email dan sturen wij deze zo snel mogelijk op.

VOORZORG, perspectieven op preventie

Internationaal bezien is het Preventieakkoord jaloersmakend. Geen enkel ander land kent een soortgelijke overeenkomst tussen experts, zorgaanbieders, beleidsmakers, onderwijs, marktpartijen en sportbonden. Zij hebben de handen ineen geslagen om Nederland gezonder te maken. Een mooie stap in de goede richting, maar volgens critici ook niet meer dan dat. Reden te meer om elkaar vast te blijven houden op deze ingeslagen weg.

De kracht van de regio

Samenwerken is het nieuwe concurreren. In de zorg ontstaan er op lokaal niveau volop nieuwe verbindingen. Dwars- en kruisverbanden tussen curatieve en langdurige zorginstellingen, het sociale domein en verzekeraars worden door het hele land gelegd. Een vraagstuk is op welk niveau we deze nieuwe verbindingen willen organiseren. In de verschillende artikelen komt dit aan de orde met vragen als; is de regio wel het panacee van alle problemen? Hoe klein, groot en flexibel is deze regio? Bij wie ligt de regie en is er wel regie nodig? Willen we vanuit macht partijen dwingen om samen te werken of willen we vanuit kracht en gezamenlijke waarden nieuwe samenhangende zorg ontwikkelen?

Individuele artikelen zijn hieronder te downloaden:

Zorg in de buurt

De noodzaak tot samenwerking, door de toenemende werkdruk in de langdurige zorg, komt in het magazine sterk naar voren. Deze samenwerking zou zowel tussen zorgorganisaties als intersectoraal georganiseerd moeten worden, om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen leveren. De onmisbare rol die woningcorporaties hierin hebben wordt bijvoorbeeld beschreven, evenals de inzet van digitale oplossingen binnen de zorg die een verschil kunnen maken.

Individuele artikelen zijn hieronder te downloaden:

De juiste zorg, op de juiste plaats

De verschillende invalshoeken die in deze publicatie aan de orde komen tonen de veelzijdigheid, de beweging en de aanwezigheid van kansen die zo kenmerkend zijn voor onze sector. Als bestuurder voel je als geen ander de transitiedie de sector maakt naar meer patiënt gerichtheid, nieuwe maatstaven van kwaliteit, toenemende digitalisering, andere organisatievormen en toenemende samenwerking. Waar de transitie ons zal brengen is niet eenduidig. De heilige graal bestaat niet, of is voor iedereen anders.

Individuele artikelen zijn hieronder te downloaden:

Zorgen voor morgen

Vooral in deze periode van kabinetsformatie is onze zorgsector veelvuldig onderwerp van gesprek en debat. En dat gaat zeker niet (alleen) over meer geld voor de sector. Veel meer nog klinkt de behoefte aan zaken als het delen van informatie tussen instellingen, gemeenten en andere zorg- en welzijnsverleners, geïntegreerde zorg verlenen, kwetsbare mensen eerder in beeld hebben, effectiever kunnen helpen en preventie. Dit vergt vaak een andere manier van organiseren en ‘de mens’ staat meer en meer centraal.

Individuele artikelen zijn hieronder te downloaden:

Geld alleen maakt niet gelukkig – Illya Soffer
De ban van Positieve Gezondheid in Nederland – Roger Ruijters
Schotten slechten in regionale samenwerking …… – Martin-van-Rijn-van-hoofdlijnen-akkoord-naar-regio-akkoord
Gezond leven als ‘way of life’ – Ankie van Tatenhove
Effectieve ordening van de zorg: een strijd tussen …… – Joel Gijzen
Toekomstbestendig organiseren in de zorg – Freek Korver
De wens van de mens – Hans Ouwehand
Onderweg naar een toegang – Lucien Peeters
De basis op orde. Een pleidooi voor inclusie – Rene Verkuylen