Zorginnovatie-event 2021

De corona-crisis heeft de zorg op scherp gezet en politieke partijen hebben de hervorming van de zorg hoog op hun verkiezingsprogramma’s staan. De discussienota ‘Zorg voor de Toekomst’ geeft een eerste aanzet voor het debat.

Over wat er op hoofdlijnen moet gebeuren bestaat binnen de zorgsector redelijke consensus. De discussie ging vooral gaan over ‘organisatie & regie’ in de zorg. De RVS heeft een denkrichting geschreven over hoe we naar dit vraagstuk kunnen kijken en Jan Kremer gaf daar een toelichting op.

Tijdens deze online-bijeenkomst bediscussieerden we op informele wijze hoe de zorgsector zelf organisatie en regie van zorg en welzijn zou willen vormgeven. Omdat regie op deelgebieden anders is, deden we dit aan de hand van een paar actuele vraagstukken. Ook was er ruimte voor de twee andere thema’s van de discussienota; preventie en arbeidsmarkt.

In de online zoom ‘tafel’gesprekken kon je kiezen uit:

1.Regie in pandemie
2.Organisatie en regie van acute zorg
3.Organisatie en regie in verplaatsing van zorg (JZJP)
4.Organisatie en regie van hoog-specialistische en complexe zorg
5.Organisatie en regie van digitalisering
6.Preventie & Gezondheid
7.Vernieuwing & Werkplezier (arbeidsmarkt)

Programma woensdag 13 januari 2021, 16:00-18:00

16:00 inloop en digitale koffie
16:10 opening & toelichting zorginnovatie-programma februari t/m april
16:15 Ronnie van Diemen, directeur generaal van VWS: nota ‘Zorg voor de Toekomst’  in opmaat naar de Contourennota.
16:25 Jan Kremer, raadslid RVS: ‘Denken over regievraagstukken.’
16:45 zoom groepsgesprekken
17:30 plenaire afsluiting en digitale na-borrel
18:00 einde

Documenten

Link naar discussienota Zorg voor de Toekomst
Link naar Regiemodellen. Hoofdstuk 4 uit Van deelbelangen naar gedeeld belang.