MASTERCLASS WONEN EN ZORG

De Masterclass Wonen, Zorg en Welzijn 2023 hebben we succesvol afgerond. Een quote van een van de deelnemers aan deze masterclass:

“Ik vind de masterclass van hoge kwaliteit en dat komt door: – De diversiteit van de groep, waarbij er synergie ontstaat omdat het aanpalende werkterreinen zijn – Inspirerende sprekers – Mooie balans tussen ‘luisteren’, ‘werken’ en ‘netwerken’ – Toch ook de buitenland component om inspiratie op te doen met elkaar en van elkaar”.

Mede op basis van de positieve ervaringen van onze deelnemers aan de Masterclasses van afgelopen jaren, bieden wij in 2024 wederom de Masterclass Wonen en Zorg aan. Deze masterclass brengt directies en bestuurders van zorginstellingen, woningcorporaties, gemeenten en welzijnsvoorzieningen bij elkaar om gezamenlijk te leren en werken aan de opdracht voor voldoende zorg, welzijn en gepaste woningen om te voorkomen dat de huidige wooncrisis een woonzorgcrisis wordt. Samen op ‘ontdekkingsreis’ in de wereld van wonen en zorg!

Masterclass Wonen en Zorg 2024

Sessies en reizen tussen 16 mei en 6 november 2024

Vanaf 16 mei 2024 starten we een nieuwe leergang van de Masterclass, met een nieuwe groep bestuurders. De oplossing omhelst meer dan stenen stapelen en extra arbeidskrachten. Het vraagt om nauwe(re) samenwerking over de domeinen heen, om inclusieve wijken waarin wonen, welzijn en zorg samenkomen, te kunnen realiseren. Daarnaast dient technologische en sociale innovatie op de juiste manier te worden ingezet. Het programma bestaat uit drie strategiesessies in eigen land, twee internationale studiereizen en het nodige studiemateriaal. We ontwikkelen het programma op basis van de voorgaande edities. In de komende maanden worden de sprekers, lokale bezoeken en buitenlandse afspraken vastgelegd. Klik hier voor meer informatie over het programma, aanmelden kan door het Inschrijfformulier 2024 te downloaden.

Sprekers

Keynote-sprekers
Floris Alkemade Architect en stedenbouwkundig ontwerper
Tim ‘S Jongers Politicoloog en publicist
Albert Jan Kruiter Medeoprichter en actieonderzoeker Instituut voor Publieke Waarden
Masi Mohammadi Professor TU Eindhoven/ HAN

Parallelsessies
Michel Baars oprichter en directeur New Horizon
Wim Komrij manager College Sanering Zorginstellingen
Jan Willem Spijkman Senior Sector Banker Public Sector & Healthcare, ING
Sander Kooiman manager Zorg & Welzijn en Duurzaam Vastgoed, Triodos
Henk Herman Nap themacoördinator Digitale Zorg, Vilans
Peter de Visser directeur RadarGroup
Karin Schrederhof wethouder Wonen, Zorg, Onderwijs en Sport, gemeente Delft

Locatiebezoek:
Michiel Wijnen Zenzo – Kloosterkwartier Veghel
Thijs Honig – Maatschappelijke Opvang Den Bosch
Bart Bakker en Harrie Windmüller – De Ruwaard Oss

Drie strategiesessies

De drie sessies in Nederland gaan over de bouwstenen die we nodig hebben om tot toekomstbestendige woonzorgvormen te komen. Van visie en strategieontwikkeling, tot financieringsvormen en nieuwe concepten voor betrokkenheid van burgers en initiatieven uit de wijk. Gedurende het programma kunnen deelnemers kiezen uit parallelsessies met sprekers die op interactieve wijze hun kennis delen. Ook zullen we Nederlandse voorbeelden bezoeken die hun uitdaging en oplossing bespreken.

Strategiesessie I Nederland OPGAVE, VISIE- STRATEGIE
16 – 17 mei 2024 inclusief netwerkdiner & overnachting
Op alle bestuurlijke niveaus en bij alle verantwoordelijke organisaties is de opgave bekend: zorgen voor voldoende zorg en woonvormen voor kwetsbaren, rekening houdend met de demografische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de betaalbaarheid van de zorg. Deze eerste strategiesessie gaan we dieper in op de opgave. Wat ervaren we als onze grootste belemmeringen en hoe gaan we die aanpakken?
Door over de domeinen heen samen te werken aan bouwen, herbestemming en financiering en door gebruik te maken van technologische en sociale innovatie kunnen we onze visies voor de toekomst verwezenlijken. Wat hebben we daarvoor nodig? Wat voor wijken willen we ontwikkelen en wat voor rol krijgen bewoners en technologie? We bezoeken verschillende casussen en bediscussiëren de lokale dilemma’s en mogelijkheden.
Keynote sprekers: Floris Alkemade en Tim ‘S Jongers

Strategiesessie II Nederland FINANCIERING – BOUW
3 juli 2024, inclusief netwerkborrel
Voor de realisatie van meer dan honderdduizend extra (zorg)woningen in de komende jaren is samenwerking noodzakelijk tussen gemeenten, zorginstellingen en financiers en met corporaties, ontwikkelaars en bouwers. Tijdens deze sessie verdiepen we ons in de drie essentiële factoren waar veel initiatieven op stranden: Financiering, goede locaties en daadwerkelijke totstandkoming. Met name aan de samenwerking over de domeinen heen wordt op interactieve wijze aandacht besteed.
Keynote spreker: Albert Jan Kruiter

Strategiesessie III Nederland TECHNOLOGIE – SOCIALE INNOVATIE
6 november 2024, inclusief netwerkdiner
Technologische vernieuwingen in de zorg en in de gebouwde omgeving leveren efficiëntie en voegen daadwerkelijk waarde toe aan het leven van mensen die afhankelijk zijn van continue zorg. Wat zijn mogelijkheden en welke duurzame en schaalbare technologieën kunnen we nu al of straks toepassen? Met sociale innovatie ligt het initiatief weer bij de mensen waar het om gaat. Niet organiseren vóór, maar mét bewoners en gebruikers.
Keynote spreker: Masi Mohammadi

Twee studiereizen

De twee studiereizen bieden inspiratie voor vernieuwende samenwerkings- en investeringsvormen, voorbeelden van architectuur en gebiedsontwikkeling die interactieve wijken stimuleren, voorbeelden van sociale innovatie en gebruik van technologische oplossingen in wonen en zorg.
Dé alomvattende oplossing bestaat natuurlijk nergens, maar in Ierland en Duitsland vinden we wel relevante bouwstenen. Tijdens de studiereizen gaan we op werkbezoek naar inspirerende (zorg)locaties, inclusieve wijken, innovatieve zorgorganisaties en burgerinitiatieven. We bezoeken twee compleet verschillende systemen die ieder op eigen wijze omgaan met de uitdaging waar ze voor staan.

Studiereis Ierland

12 t/m 14 juni 2024
De Ierse economie heeft de laatste jaren een inhaalslag gemaakt, mede met hulp van Europese financiering. Desalniettemin blijft ook daar de uitdaging op het gebied van voldoende passende huisvesting in combinatie met het leveren van zorg bij een vergrijzende bevolking een uitdaging.

Studiereis Duitsland
25 t/m 27 september 2024
Ook ons buurland Duitsland heeft te maken met een snelle vergrijzing. Doordat Duitsland een lange geschiedenis kent van burgerinitiatieven op gebied van wonen en zorg hebben zij een voorsprong ten opzichte van Nederland op de lokale, regionale en centrale overheidsondersteuning.

Deelnemers 2024

We zorgen voor een krachtig en gebalanceerd deelnemersveld bestaande uit zo’n 45 bestuurders en directieleden met vastgoed en wonen in hun portefeuille. Deelnemers vertegenwoordigen woningcorporaties, zorginstellingen, gemeenten, verzekeraars en landelijke organisaties. Aangevuld met beleggers, ontwikkelaars en kennisinstituten. Wij stimuleren deelname samen met regiopartners zodat al tijdens de masterclass gezamenlijk aan de opgave kan worden gewerkt. Inschrijven graag voor 21 maart 2024. Toelating gebeurt op basis van binnenkomst inschrijving en er wordt gelet op een evenwichtige samenstelling van de deelnemersgroep.

Praktisch

Kosten
Deelnemers non-profit organisatie:
1 deelnemer: gehele programma Masterclass € 7.500 pp
2 of meer deelnemers van één organisatie: gehele programma Masterclass. 10% korting per deelnemer € 6.750 pp

2 deelnemers: beiden strategiesessies en 1 deelnemer per reis (prijs voor 2 deelnemers) € 10.000 per 2 personen

Extra optie voor wethouders:
alleen strategiesessies in Nederland € 2.500 pp
strategiesessies in Nederland en studiereis naar Ierland € 5.100 pp
strategiesessies in Nederland en studiereis naar Catalonië € 4.900 pp

De deelnameprijs is inclusief niet verrekenbare btw volgens de reisbureauregeling en inclusief alle reis- en verblijfskosten in Nederland en buitenland zoals opgenomen in het programma.

Kwaliteit en PE-punten
Coincide streeft naar optimale kwaliteit en volgt de gedragscode van NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en Onderwijs. Alle programma’s worden gemonitord en geëvalueerd op geleverde kwaliteit en toegevoegde waarde. Coincide is gecertificeerd door NRTO als erkend opleidingsinstituut en heeft aan deze Masterclass 55 PE-punten toegekend bij volledige deelname.

Interesse & aanmelden
Bestuurders uit het gemeentelijk domein, de zorg-, corporatie- of bouwsector met wonen en zorg in hun portefeuille behoren tot de doelgroep voor deze Masterclass. Schroom niet contact op te nemen bij interesse in deelname of meer informatie.
Mail naar ira.vanderplas@coincide.nl

Podcasts
In aanloop naar de Masterclass Wonen en Zorg 2021 zijn er deelnemers en andere bestuurders geïnterviewd over hun visie op de opgave van voldoende wonen en zorg voor kwetsbare mensen in onze samenleving. De podcasts zijn opgenomen in 2020 en hier te beluisteren.

Referentie & Ervaringen 2021

Twee wethouders die participeerden in het programma van 2021 hebben hun ervaringen gedeeld. Het Magazine Wonen en Zorg bevat meerdere lessen en impressies die de deelnemers hebben meegenomen uit de Masterclass 2021.

 

https://coincide.nl/online-magazine/nummer-22/

https://coincide.nl/online-magazine/nummer-22-artikel-9/

 

https://coincide.nl/online-magazine/nummer-22-artikel-6/