MASTERCLASS WONEN EN ZORG 2021

Strategiesessies in Nederland
Studiereizen naar Finland en Catalonië
& diverse podcasts 

De Masterclass is een leergang voor bestuurders die werken aan de opgave van voldoende woningen en zorg voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Met bestuurders uit de zorg, corporatie, bouwsector en gemeentelijk domein verkennen we ideeën en oplossingen om deze opgave aan te gaan. Alleen door samenwerking over de domeinen heen kunnen we onze verantwoordelijkheid nemen. De oplossing is meer dan stenen stappelen en meer dan extra arbeidskrachten. Het vraagt om inclusieve wijken met een integratie van wonen, welzijn en zorg. Het betekent gebruik maken van technologische en sociale innovatie.

De drie strategiesessies in Nederland gaan over de bouwstenen die we nodig hebben om tot toekomstbestendige woonzorgvormen te komen. Van visie en strategieontwikkeling, tot financieringsvormen en nieuwe concepten voor betrokkenheid van burgers en initiatieven uit de wijk. Gedurende het programma kunnen deelnemers kiezen uit parallelsessies met sprekers die op interactieve wijze hun kennis delen. Ook zullen we Nederlandse voorbeelden bezoeken die hun uitdaging en oplossing bespreken.

De twee studiereizen bieden inspiratie voor vernieuwende samenwerkings- en investeringsvormen, voorbeelden van architectuur en gebiedsontwikkeling die interactieve wijken stimuleren, voorbeelden van sociale innovatie en gebruik van technologische oplossingen in wonen en zorg. Elke deelnemende corporatie, gemeente of zorginstelling krijgt een woonzorgscan op maat. Hierin wordt voor een wijk naar keuze ingezoomd op de demografie, zorgvraag en -aanbod, aanwezige stakeholders, bebouwde omgeving, passende locaties, etc.

In aan loop naar de masterclass Wonen en zorg zijn er deelnemers en andere bestuurders geïnterviewd over hun visie op de opgave van voldoende wonen en zorg voor kwetsbare mensen in onze samenleving. De podcasts zijn opgenomen in 2020 maar worden nu pas uitgezonden omdat de start van de masterclass vanwege corona is uitgesteld naar 2021.

Programma Strategiesessies
Programma Studiereizen
Inschrijven & informatie
Diverse podcasts