MASTERCLASS WONEN EN ZORG

In 2021 hebben we ons jongste programma; de Masterclass wonen en zorg, tussen alle corona perikelen door, succesvol kunnen uitvoeren en afronden. Met bestuurders uit de zorg, woningcorporaties, de bouw en het gemeentelijk domein zijn verschillende ideeën en oplossingen verkend voor de complexe opgave van voldoende woningen en zorg voor kwetsbare groepen.

Masterclass Wonen en Zorg 2022 (sessies en reizen tussen 11 mei en 12 oktober 2022)

Wegens succes lanceren we in 2022 een nieuwe jaargang van de Masterclass, voor weer een nieuwe groep bestuurders. De oplossing omhelst meer dan stenen stappelen en extra arbeidskrachten. Het vraagt om nauwe(re) samenwerking over de domeinen heen, om inclusieve wijken waarin wonen, welzijn en zorg samenkomen, te kunnen realiseren. Daarnaast dient technologische en sociale innovatie op de juiste manier te worden ingezet. Het programma bestaat uit drie strategiesessies in eigen land, twee internationale studiereizen en het nodige studiemateriaal. Klik hier om de PDF met programma en het inschrijviningsformulier te downloaden.

Referentie & Ervaringen 2021

Twee wethouders die participeerden in het programma van 2021 hebben hun ervaringen gedeeld. Het Magazine Wonen en Zorg bevat meerdere lessen en impressies die de deelnemers hebben meegenomen uit de Masterclass 2021.

 

 

https://coincide.nl/online-magazine/nummer-22/

https://coincide.nl/online-magazine/nummer-22-artikel-9/

 

https://coincide.nl/online-magazine/nummer-22-artikel-6/

Drie strategiesessies

De drie sessies in Nederland gaan over de bouwstenen die we nodig hebben om tot toekomstbestendige woonzorgvormen te komen. Van visie en strategieontwikkeling, tot financieringsvormen en nieuwe concepten voor betrokkenheid van burgers en initiatieven uit de wijk. Gedurende het programma kunnen deelnemers kiezen uit parallelsessies met sprekers die op interactieve wijze hun kennis delen. Ook zullen we Nederlandse voorbeelden bezoeken die hun uitdaging en oplossing bespreken.

Strategiesessie I Nederland INSPIRATIE- VISIE- STRATEGIE
11 – 12 mei 2022 inclusief netwerkdiner & overnachting
Op alle bestuurlijke niveaus en bij alle verantwoordelijke organisaties is de opgave bekend: zorgen voor voldoende zorg en woonvormen voor kwetsbare mensen, rekening houdend met de demografische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de betaalbaarheid van de zorg. Hoe gaan we het aanpakken? Wat hebben we daarvoor nodig? Deze eerste strategiesessie gaan we dieper in op die opgave. We kunnen onze visies voor de toekomst verwezenlijken door over de domeinen heen samen te werken aan bouwen, herbestemming, financiering en door gebruik te maken van technologische en sociale innovatie. Door bijvoorbeeld beter inzicht te krijgen in data maar ook onze verbeeldingskracht te benutten. Wat voor wijken willen we maken en wat voor rol krijgen bewoners en technologie? We bezoeken verschillende casussen en bediscussiëren de lokale dilemma’s en mogelijkheden.

Strategiesessie II Nederland FINANCIERING – BOUW
6 juli 2022, inclusief netwerkdiner
Om een toekomstbestendig woonzorg-beleid te realiseren op lokaal niveau zijn zowel een breed gedragen strategische visie als een financieringsstrategie nodig. Tijdens deze sessie verdiepen we ons in deze twee essentiële elementen waar veel initiatieven stranden. Hoe kunnen we beter samenwerken met alle belanghebbenden die hetzelfde doel hebben maar door stelsel en regels zulke verschillende paden bewandelen? De financiële ratio’s van de betrokkenen bepalen in belangrijke mate de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte.

Strategiesessie III Nederland TECHNOLOGIE – SOCIALE INNOVATIE
12 oktober 2022, inclusief netwerkdiner
Technologie en sociale innovatie vormen een deel van de oplossing in de opgave voor wonen en zorg. Technologische vernieuwingen in de zorg en in de gebouwde omgeving leveren efficiëntie en voegen daadwerkelijk waarde toe aan het leven van mensen die afhankelijk zijn van continue zorg. Wat zijn mogelijkheden en welke duurzame en schaalbare technologieën kunnen we nu al of straks toepassen?
Met sociale innovatie ligt het initiatief weer bij de mensen waar het om gaat. Niet organiseren voor, maar met bewoners en gebruikers. Of gewoon ondersteunen waar het kan.

Twee studiereizen

De twee studiereizen bieden inspiratie voor vernieuwende samenwerkings- en investeringsvormen, voorbeelden van architectuur en gebiedsontwikkeling die interactieve wijken stimuleren, voorbeelden van sociale innovatie en gebruik van technologische oplossingen in wonen en zorg.
Dé alomvattende oplossing bestaat natuurlijk nergens, maar in Finland en Catalonië vinden we wel relevante bouwstenen. Tijdens de studiereizen gaan we op werkbezoek naar inspirerende zorglocaties, inclusieve wijken, innovatieve zorgorganisaties en burgerinitiatieven. We bezoeken twee compleet verschillende systemen: wonen en zorg is in Catalonië meer een taak voor de familie en het sociale netwerk, terwijl de burgers van Finland primair op de overheid vertrouwen.

Studiereis Finland
15 t/m 17 juni 2022
In Finland vergrijst de populatie sneller dan bij ons, maar de kosten zijn lager mede door inclusieve wijken met intergenerationele huisvesting.

Studiereis Catalonië
21 t/m 23 september 2022
Catalonië heeft de hoogste levensverwachting van de EU, maar drie keer minder 80-plussers doen een beroep op institutionele zorg dan bij ons, vooral door de radicale inzet van mantelzorg en burgerinitiatieven.

Deelnemers 2022

We zorgen voor een krachtig en gebalanceerd deelnemersveld bestaande uit zo’n 30 tot 45 bestuurders en directieleden met vastgoed en wonen in hun portefeuille. Deelnemers vertegenwoordigen woningcorporaties, zorginstellingen, gemeenten, verzekeraars en landelijke organisaties. Aangevuld met beleggers, ontwikkelaars en kennisinstituten. Wij stimuleren deelname samen met regiopartners zodat al tijdens de masterclass gezamenlijk aan de opgave kan worden gewerkt. De inschrijvingen lopen binnen en de deadline is 22 februari is 2022. Klik hier voor de lijst met deelnemers die zich al hebben ingeschreven.

 

Praktisch

Podcasts
In aanloop naar de Masterclass Wonen en Zorg 2021 zijn er deelnemers en andere bestuurders geïnterviewd over hun visie op de opgave van voldoende wonen en zorg voor kwetsbare mensen in onze samenleving. De podcasts zijn opgenomen in 2020 en hier te beluisteren.

Kwaliteit en PE-punten
Coincide streeft naar optimale kwaliteit en volgt de gedragscode van NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en Onderwijs. Alle programma’s worden gemonitord en geëvalueerd op geleverde kwaliteit en toegevoegde waarde. Coincide is gecertificeerd door NRTO als erkend opleidingsinstituut en heeft aan deze Masterclass 60 PE-punten toegekend bij volledige deelname.

Interesse & aanmelden
Bestuurders uit het gemeentelijk domein, de zorg-, corporatie- of bouwsector met wonen en zorg in hun portefeuille behoren tot de doelgroep voor deze Masterclass. Schroom niet contact op te nemen bij interesse in deelname of meer informatie!
Mail naar dorothee.kaiser@coincide.nl