D.M. (Dorothée) Kaiser

Programmamanager


Dorothée heeft ruim 25 jaar als evenementen coördinator, projectleider en programma-adviseur gewerkt binnen de sector zorg en welzijn en dan met name op het beleidsterrein oorlogsgetroffenen en herinnering wo2. Tot haar werkzaamheden behoorde plannen, organiseren, coördineren en uitvoeren van diverse culturele, educatieve en maatschappelijk relevante projecten. Ook het opbouwen en onderhouden van het netwerk was een belangrijk aspect binnen haar werk. Vanaf september 2021 versterkt Dorothée als programmamanager het team van Coincide. Haar voornaamste verantwoordelijkheid ligt bij het ontwikkelen van onze studiereizen en specifiek de Masterclass Wonen en Zorg.