PROGRAMMA’SOm innovatie en ontwikkeling te stimuleren organiseert Coincide studieprogramma’s en ontmoetingen waar besluitvormers actuele kennis, ideeën en nieuwe inzichten kunnen delen.


parallax background

ONZE EIGEN PROGRAMMA’SZORG-
INNOVATIEREIS

INFORMATIE


BELEIDSREIS


INFORMATIE


ACCELERATIEREIS


INFORMATIE


PREVENTIEREIS


INFORMATIE


MOBILITEITSREIS


INFORMATIE

ZORGINNOVATIEREIS

De zorginnovatiereis is een jaarlijkse bijeenkomst voor bestuurders uit de curatieve zorg. Doelstelling van de bijeenkomst is om de ontwikkeling van kwalitatief goede en betaalbare zorg in Nederland te ondersteunen door middel van ontmoetingen met gerenommeerde en inspirerende bestuurders in het buitenland als ook door het uitwisselen van ideeën en ervaringen onderling.

BELEIDSREIS ZORG EN WELZIJN

Tijdens de beleidsreis bezoeken we inspirerende organisaties en initiatieven in het buitenland. We bespreken zowel onderling met de groep als met counterparts in het buitenland de actuele uitdagingen die wij ondervinden in de verbinding tussen zorg, welzijn en wonen. Deelnemers aan de reis zijn bestuurders uit de langdurige zorgsector en andere aanverwante partijen.

ACCELERATIEREIS

De Zorgaccelaratiereis is een nieuw platform om innovatie in de zorg te versnellen. Met een diverse groep innovatieve bestuurders en ondernemers kijken we in deze eerste editie naar de digitale ontwikkelingen die in een rap tempo en op grote schaal in China plaatsvinden.

PREVENTIEREIS

Met het Preventieakkoord is een belangrijke stap gezet richting een gezondere samenleving en een duurzamer zorgstelsel. Nu is het zaak om door te pakken en een integrale en breed gedragen aanpak te ontwikkelen, zodat gezond leven en preventie echt verweven raakt door de gehele samenleving. Tijdens deze meerdaagse bijeenkomst zullen partijen vertegenwoordigd zijn die hier een rol in spelen.

MOBILITEITSREIS

De studiereis vormt een ideaal platform voor de verschillende belanghebbenden uit de mobiliteitssector om geïnspireerd te raken door initiatieven en innovaties elders. Daarnaast biedt het een goede gelegenheid om met elkaar in een andere setting te sparren over de toekomst van een duurzame en integrale mobiliteit in Nederland. Welke technische ontwikkelingen en businessmodellen worden ingezet om de bereikbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid te verbeteren? Dat zijn de basisvragen van deze meerdaagse bijeenkomst.