13 JANUARI 2022 – PREVENTIE EN GEZONDHEID

‘KANSEN ZIEN IS NIET GENOEG, BREED INZETTEN OP GEZONDHEIDSPLICHT IS NODIG!’

Ruben Wenselaar, voorzitter raad van bestuur Menzis

Het regeerakkoord ligt na maanden van formeren en onderhandelen op tafel. Het is goed dat het akkoord er is, zo ontstaat een stip op de horizon. De aandacht voor de suikertaks en de accijnsverhoging op tabak stemt mij positief, evenals het besluit om een aparte staatssecretaris voor preventie te benoemen.

LEES VERDER

11 JANUARI 2022 – PREVENTIE EN GEZONDHEID

GERICHT OP GEZONDHEID

Marjolein de Jong, voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei

“Ik ga niet naar de 10 minuten dokter of de sportclub of de wandelclub, daar pas ik niet. Digid en internet lukt mij niet. Wat doen ze met al die vragenlijsten? Kan ik dat vertrouwen? Leefstijlcoach? Stoppen met Rokencursus? Volgens mij hebben wij hier in de buurt zoiets niet. Nooit gezien of gehoord. Wil je weten waarom? Vraag het me. Praat met me.” Dat zeiden Anja en Mo in ons gesprek in de kolenkitbuurt in Amsterdam.

LEES VERDER

7 JANUARI 2022 – PREVENTIE EN GEZONDHEID

MEER GEZONDHEID DOOR BEWEGEN: GEEF INWONERS EEN MAKKELIJKE, GEZONDE KEUZE

André Rouvoet, voorzitter GGD GHOR Nederland

We kunnen er niet omheen: overgewicht is een probleem. 80% van de coronapatiënten op de IC zijn mensen met overgewicht. In 2012 noemde The Lancet lichamelijke inactiviteit al een pandemie. We hebben dus niet met één maar met twee pandemieën te maken: corona en inactiviteit. En de kosten van inactiviteit zijn hoog. Zo heeft overgewicht lichamelijke, psychosociale en maatschappelijke gevolgen.

LEES VERDER

3 JANUARI 2022 – PREVENTIE EN GEZONDHEID

VAN LAAGHANGEND FRUIT NAAR DUURZAAM ZAAIEN

Marjolein de Jong, voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei

“Ik ga niet naar de 10 minuten dokter of de sportclub of de wandelclub, daar pas ik niet. Digid en internet lukt mij niet. Wat doen ze met al die vragenlijsten? Kan ik dat vertrouwen? Leefstijlcoach? Stoppen met Rokencursus? Volgens mij hebben wij hier in de buurt zoiets niet. Nooit gezien of gehoord. Wil je weten waarom? Vraag het me. Praat met me.” Dat zeiden Anja en Mo in ons gesprek in de kolenkitbuurt in Amsterdam.

LEES VERDER

24 DECEMBER 2021 – PREVENTIE EN GEZONDHEID

BUITENSPELEN IS BEWEGEN EN VEEL MEER: SPELEN IS GROEIEN!

Michiel van Campen, voorzitter Branchevereniging Spelen & Bewegen

In het kader van preventie zet Branchevereniging Spelen & Bewegen met overtuiging in op het stimuleren van buitenspelen en bewegen. Gelukkig is in het coalitieakkoord opgenomen dat sport en bewegen van jongs af aan belangrijk is. Voor kinderen begint dat met spelen. Buitenspelen is het beste wat kinderen kunnen doen om gezond op te groeien.

LEES VERDER

21 DECEMBER 2021 – PREVENTIE EN GEZONDHEID

‘LEEFSTIJLTRANSITIE: OP NAAR EEN SAMENLEVING WAARIN GEZOND KUNNEN LEVEN HET UITGANGSPUNT IS.’

Marjon Bachra, directeur JOGG

Juist nu is het van belang om niet alleen de coronacrisis maar ook de leefstijlcrisis aan te pakken, stelt Marjon Bachra, directeur van JOGG – Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst. Een gezonde leefstijl maakt ons zowel fysiek als mentaal weerbaarder. Maar gezond leven is nog niet zo makkelijk in een samenleving waarin we continu worden verleid tot het maken van ongezonde keuzes. Dat moet anders vindt JOGG. “Het wordt tijd dat we serieuze stappen gaan maken in de richting van een leefstijltransitie”

LEES VERDER

30 NOVEMBER 2021 – ZORG EN WELZIJN

‘BURGERS ZIJN ONMISBAAR IN DE NOODZAKELIJKE TRANSFORMATIE VAN ZORG EN WELZIJN.’

Guus Bannenberg, voorzitter raad van bestuur Tragel

Scherpe keuzes zijn noodzakelijk in de zorg, anders wordt de zorg onbetaalbaar. Dat schreef de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid onlangs in een adviesrapport aan de ministeries van Volksgezondheid en Financiën. De WRR schaart zich daarmee in de rij van adviezen die het afgelopen jaar zijn gepubliceerd en er eensluidend over zijn, dat de grenzen van de efficiëntie in de zorg zijn bereikt en dat het hoog tijd wordt om scherpe keuzes te maken. De zorg wordt anders onbetaalbaar en overigens, het personeel om de zorg te leveren is nu al nauwelijks te vinden.

LEES VERDER

28 NOVEMBER 2021 – WONEN EN ZORG

‘WOON EN ZORG VISIE DEN HELDER – VERFRISSENDE INSPIRATIE VAN OVER EN BINNEN DE GRENS.’

Tjitske Biersteker-Giljou, wethouder Gemeente Den Helder

De gemeente Den Helder is bezig met de ontwikkeling van een woon/zorgvisie in aansluiting op de al vastgestelde woonvisie. Dat klinkt ambtelijk maar gemeentelijke organisaties, en dus ook die van Den Helder, hebben kaders nodig om tot overeenstemming te komen met zorgaanbieders over wat we nodig hebben en waar we dit zouden willen positioneren.

LEES VERDER