D.M. (Dorothée) Kaiser

Managing Partner


Dorothée heeft ruim 25 jaar als evenementen coördinator, projectleider en programma-adviseur gewerkt binnen de sector zorg en welzijn en dan met name op het beleidsterrein oorlogsgetroffenen en herinnering wo2. Tot haar werkzaamheden behoorde plannen, organiseren, coördineren en uitvoeren van diverse culturele, educatieve en maatschappelijk relevante projecten. Ook het opbouwen en onderhouden van het netwerk was een belangrijk aspect binnen haar werk. Vanaf september 2021 is Dorothée binnen Coincide verantwoordelijk voor het ontwikkelen van studiereizen en specifiek de Masterclass Wonen en Zorg. Sinds medio 2023 is Dorothee Managing Partner.