PROGRAMMA STRATEGIESESSIES

Sessie I – Inspiratie & visie
17 juni 2021, 13:00 t/m 18 juni 2021, 17:00

Op alle bestuurlijke niveaus en bij alle verantwoordelijke organisaties is de opgave bekend: zorgen voor voldoende zorg en woonvormen voor kwetsbaren, rekening houdend met de demografische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de betaalbaarheid van de zorg. Hoe gaan we het aanpakken? Door over de domeinen heen samen te werken aan bouwen, herbestemming en financiering en door gebruik te maken van technologische en sociale innovatie kunnen we onze visies voor de toekomst verwezenlijken. Wat hebben we daarvoor nodig? Deze eerste strategiesessie gaan we dieper in op die opgave. Door bijvoorbeeld beter inzicht te krijgen door gebruik te maken van data. Naast data benutten we ook onze verbeeldingskracht. Wat voor wijken willen we maken en wat voor rol krijgen bewoners en technologie? We bezoeken verschillende casussen en bediscussiëren de lokale dilemma’s en mogelijkheden.

Sprekers
De kracht van de verbeelding, Floris Alkemade, Rijksbouwmeester
Radicaal anders, Jos Lichtenberg, TU Eindhoven
Data, Co Politiek, Careinvest

Casus bezoeken
Casus Ruwaard, Harrie Windmüller, BrabantWonen
Casus De Grote Beek: Joep Verbugt, GGZe
Casus ’s Heerenloo: Ernst Klunder, ’s Heerenloo
Casus Hart van Vathorst: Michiel van Rennes & Michiel Wijnen

 

Sessie II – Strategie, visie & financiering
7 juli 2021, 13:00-20:30

Om een toekomstbestendig woon-zorg beleid te realiseren op lokaal niveau zijn zowel een breed gedragen strategische visie nodig als een financieringsstrategie. Tijdens deze sessie verdiepen we ons in deze twee essentiële elementen waar veel initiatieven stranden. Hoe kunnen we beter samenwerken met alle belanghebbenden die hetzelfde doel hebben maar door stelsel en regels zulke verschillende paden bewandelen? De financiële ratio’s van de betrokkenen bepalen in belangrijke mate de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte.

Keynote spreker
Visie op integratie van wonen & zorg, Martin van Rijn, voorzitter Aedes

Parallel sessies
Levensloopbestendig ontwikkelen, Jan Smelik, Nederland Zorgt voor Elkaar & Zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt
Samenhang in strategie & visie, Teunis Stoop, Cedrah
Inclusieve wijken, Robbert-Jan van der Veen, ECHO urban design
De kracht van community, Dorte Kristensen, Atelier Pro
Institutionele financiering, Daan Tettero, SyntrusAchmea
(Alternatieve) financiering, Irma Langeraet, ILFA
Krachtige coalitie, Albert-Jan Kruiter, Instituut voor Publieke Waarden
Flexibilisering vastgoed, Tromp Bakker, Gastvrij Wonen & Vastgoedstrategie senior living

 

Sessie III – Technologie & sociale innovatie
6 oktober 2021, 13:00-20:30

Technologie en sociale innovatie vormen een deel van de oplossing in de opgave voor wonen en zorg. Technologische vernieuwingen in de zorg en in de gebouwde omgeving leveren efficiëntie en voegen daadwerkelijk waarde toe aan het leven van mensen die afhankelijk zijn van continue zorg. Wat zijn mogelijkheden en welke duurzame en schaalbare technologieën kunnen we nu al of straks toepassen? Met sociale innovatie ligt het initiatief weer bij de mensen waar het om gaat. Niet organiseren voor, maar met bewoners en gebruikers. Of gewoon ondersteunen waar het kan.

Keynote spreker
Empathische leefomgeving, Masi Mohammadi, Empathic Living Labs, TUe

Parallel sessies
Waardevolle Technologie, Brigitte Boon, Academy het Dorp
Implementatie van digitale zorg en property technologie, Raoul Zaal, FocusCura & Edwin Hans, TU
Duurzame inzetbaarheid, Sjaak van Heukelum, ExtraWerk
Grijze duurzaamheid, Peter Boerenfijn, Habion
Radicaal ruimte voor inbreng, Martijn Kole, Enik Recovery
Wooncirkels, Henrike Klok, Rochdale