PODCASTS

In aanloop naar de masterclass Wonen en zorg zijn er deelnemers en andere bestuurders geïnterviewd over hun visie op de opgave van voldoende wonen en zorg voor kwetsbare mensen in onze samenleving. De gesprekken zijn opgenomen in 2020 maar worden nu pas uitgezonden omdat de start van de masterclass vanwege corona is uitgesteld naar 2021.

Hans Adriani, voorzitter landelijke Taskforce Wonen en Zorg
In deze eerste podcast van de Masterclass Wonen en Zorg komt Hans Adriani aan het woord. Als voorzitter van de landelijke Taskforce Wonen en Zorg speelt hij een sleutelrol in deze opgave en is daarmee een logische start voor de Masterclass.

prof. dr. J.J. (Jan) Latten, voormalig anchor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en demograaf van de Universiteit van Amsterdam 
Het gesprek met Jan Latten gaat over de demografische ontwikkelingen, zowel over de vergrijzing als de ontgroening als over veranderingen in de samenstelling van de huishoudens. ‘Idealiteit wordt rivaliteit tussen groepen’ zegt Jan, een stelling die gaat over toenemende druk op de markt en de kansen van verschillende groepen. Jan Latten spreekt openhartig zonder zich aan politieke conventies te houden.

dr. M.J. (Marian) Kaljouw, voorzitter raad van bestuur Nederlandse Zorgautoriteit
Marian pleit om te doen wat nodig is en wat bijdraagt aan het functioneren van mensen, aan het faciliteren van hun kunnen. Dat betekent in de toekomst hen nog meer faciliteren in hun eigen woonomgeving. Een goede woonomgeving is tevens een soort preventie want een fijne woonomgeving voorkomt veel zorgvraag. Marian Kaljouw biedt de masterclass deelnemers haar volle steun aan bij nieuwe ideeën. De NZa wil meedenken in de vorm van passende regelgeving en bekostiging.

mr. P. (Peter) Boerenfijn MRE, directeur Habion
Peter Boerenfijn is directeur van Habion, een woningcorporatie gespecialiseerd in woningen voor ouderen. Peter stelt of we wel een goed beeld hebben van hoe de vergrijzende samenleving er straks uit ziet? De rol van corporatie en zorgaanbieder worden anders in de inclusieve wijk van de toekomst. Corebusiness van de corporatie is zorgen voor flexibiliteit, dat de woonvorm mee verandert ipv dat mensen 3x moeten verhuizen afhankelijk van hun situatie. Bewoners moeten lokaal eigenaarschap voelen(krijgen) om hun wijk samen te ontwikkelen. Zorgaanbieders hoeven dan niet een integraal concept te leveren maar alleen diensten.

C. (Conny) Helder, voorzitter raad van bestuur TanteLouise
Conny spreekt over wat volgens haar de grootste uitdaging is; het geschikt maken van de leef- en woonomgeving en zorgen dat we daar voldoende woningvoorraad hebben. Aan de ene kant vragen ze bij TanteLouise zich af hoe het verpleeghuis van de toekomst er uit moet zien. Aan de andere kant kijken ze of er geen tussenvormen zijn waarbij je de zorg krijgt maar wel thuis woont.

M.J.C.A. (Mireille) de Wee, bestuurder Mijzo
We staan voor een enorme maatschappelijke uitdaging welke we het hoofd moeten kunnen bieden.
Mireille benadrukt de urgentie en bespreekt mogelijke oplossingen.
Welke ondersteuning/expertise kunnen bestuurders die deelnemen aan de Masterclass krijgen van bijvoorbeeld de kerngroep wonen en zorg van Actiz? En wat geeft Mireille ons nog mee?

Raoul Zaal, CEO FocusCura
Raoul Zaal is directeur van FocusCura een Nederlandse onderneming die zorginnovaties ontwikkelt en implementeert waardoor mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Raoul spreekt over wat technologie kan betekenen in het oplossen van de enorme opgave in wonen en zorg. Technologie die zorgt dat we beter gebruik maken van beperkte arbeidscapaciteit en technologie waardoor mensen langer eigen regie kunnen houden.