PODCASTS

In aanloop naar de masterclass Wonen en zorg zijn er deelnemers en andere bestuurders geïnterviewd over hun visie op de opgave van voldoende wonen en zorg voor kwetsbare mensen in onze samenleving. De gesprekken zijn opgenomen in 2020 maar worden nu pas uitgezonden omdat de start van de masterclass vanwege corona is uitgesteld naar 2021.

Hans Adriana, voorzitter landelijke Taskforce Wonen en Zorg
In deze eerste podcast van de Masterclass Wonen en Zorg komt Hans Adriani aan het woord. Als voorzitter van de landelijke Taskforce Wonen en Zorg speelt hij een sleutelrol in deze opgave en is daarmee een logische start voor de Masterclass.

prof. dr. J.J. (Jan) Latten, voormalig anchor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en demograaf van de Universiteit van Amsterdam 
Het gesprek met Jan Latten gaat over de demografische ontwikkelingen, zowel over de vergrijzing als de ontgroening als over veranderingen in de samenstelling van de huishoudens. ‘Idealiteit wordt rivaliteit tussen groepen’ zegt Jan, een stelling die gaat over toenemende druk op de markt en de kansen van verschillende groepen. Jan Latten spreekt openhartig zonder zich aan politieke conventies te houden.

dr. M.J. (Marian) Kaljouw, voorzitter raad van bestuur Nederlandse Zorgautoriteit
Marian pleit om te doen wat nodig is en wat bijdraagt aan het functioneren van mensen, aan het faciliteren van hun kunnen. Dat betekent in de toekomst hen nog meer faciliteren in hun eigen woonomgeving. Een goede woonomgeving is tevens een soort preventie want een fijne woonomgeving voorkomt veel zorgvraag. Marian Kaljouw biedt de masterclass deelnemers haar volle steun aan bij nieuwe ideeën. De NZa wil meedenken in de vorm van passende regelgeving en bekostiging.