HEEL NEDERLAND WORDT BETER VAN DE GEZONDE GENERATIE

Michael Rutgers & Mark Monsma,
Voorzitter & Directeur Samenwerkende GezondheidsFondsen

De coronapandemie laat momenteel zien hoe ontwrichtend ziekte kan zijn voor onze manier van leven in Nederland. We weten al langer dat ons huidige gezondheidszorgsysteem niet houdbaar is. Op dit moment heeft ruim 50% van de Nederlanders een chronische aandoening en dat aantal neemt de komende jaren hand over hand toe. Die trend leidt tot groot maatschappelijk leed en een onbetaalbare zorg. Tenzij we fundamenteel andere keuzes gaan maken.

Gebundelde krachten
Als ouder en grootouder willen we tegen onze kinderen en kleinkinderen kunnen zeggen dat we ons stinkende best hebben gedaan om hen een gezonde en gelukkige toekomst te geven. Willen we dat uiteindelijk niet allemaal als we diep in ons hart kijken? Laten we het dan samen doen. Niet zozeer voor onszelf, maar vooral voor de generaties na ons. We hebben als gezondheidsfondsen* sinds 2018 onze krachten gebundeld om in 2040 de gezondste jeugd van de wereld te realiseren in fysiek, mentaal en sociaal opzicht: de Gezonde Generatie. We gaan voor de gezondste jeugd, niet zozeer omdat we de beste willen zijn in de wereld, maar omdat de Nederlandse jeugd onze allergrootste inspanning verdient voor een gezonde toekomst. Helemaal nu corona de jeugd keihard raakt.

De gezondste jeugd ter wereld in Nederland
In onze ogen is het grootste probleem dat de organisaties die met gezondheid bezig zijn nog teveel verschillende agenda’s blijven hanteren. We werken niet volgens dezelfde strategie. Dan win je die wedstrijd nooit. De Gezonde Generatie in 2040 is een prachtige ambitie voor een meerjarig preventie- en gezondheidsbeleid. Het functioneert als een inspirerende stip op de horizon en zorgt voor commitment en verbinding van maatschappelijke partijen. Zo hebben we dat ook gedaan met de Rookvrije Generatie.

“De Gezonde Generatie in 2040 is een inspirerende stip aan de horizon.
Om die te bereiken vraagt het morgen al iets van ons allemaal.”

We realiseren de Gezonde Generatie door te zorgen dat jongeren makkelijker zelf gezonde keuzes kunnen maken. Het gaat dan om veilig opgroeien, gezonde voeding, voldoende beweging, mentale gezondheid en vrij zijn van schade door tabak, alcohol, drugs, gokken en gamen. We hebben voor jongeren een online platform gemaakt: 2K40 waar men zelf content kan maken over ‘gezondheids-gerelateerde’ onderwerpen. De omgeving van kinderen speelt vanaf de geboorte een cruciale rol. Daarom zetten we in ons project over de eerste 1000 dagen het belang van dat prille begin centraal, over het belang van ouders en grootouders. Het gaat echter ook om de publieke omgeving. Als je wilt dat de ongezonde prikkels omlaag gaan, moet je naast bewustwording inzetten op wet- en regelgeving. Anders is het pompen met de kraan open.

Maak van preventie topprioriteit
We zijn blij dat dit kabinet de Gezonde Generatie als speerpunt voor preventie heeft opgenomen in het coalitieakkoord. De Gezonde Generatie, en dus een gezonde leefstijl, kan de basis zijn voor een gezonder Nederland: het verkleint de kans op chronische ziekten en zorgt voor gunstiger ziektebeloop bij infecties, en (chronische) aandoeningen. Mentale gezondheid houdt ons veerkrachtig. Zo kunnen we samen de stijging van (chronische) ziekten keren, sociaal economische gezondheidsverschillen helpen verkleinen, de zorg betaalbaar en de economie draaiende houden.

Om de gezondste jeugd in 2040 te bereiken, moeten we serieus aan de slag met preventie. Net als een topsporter van jongs af aan al begint met zijn Olympische ambitie. We constateren dat als we op de huidige voet verder gaan, we het niet gaan halen. Het RIVM berekende in 2018 al dat de doelen van het Preventieakkoord niet worden gehaald. Een Gezonde Generatie in 2040 vraagt morgen al iets van ons allemaal.

Maatschappelijke partijen en overheden zijn nú aan zet
Kortom, samen met onze partners willen we de optimale omstandigheden creëren die gaan zorgen voor de nodige norm- en gedragsverandering in de maatschappij en daarmee ook in de sociale omgeving, de privé omgeving en bij het individu. Dat is echt nodig want ‘it takes a village to raise a child’, en we kunnen onze toekomst niet aan hun lot overlaten.

Ga voor meer informatie naar www.gezondegeneratie.nl

*24 gezondheidsfondsen vertegenwoordigen een achterban van zo’n 5 miljoen donateurs. Gezamenlijk investeren wij jaarlijks ongeveer €370 miljoen in de Nederlandse gezondheid en ons netwerk bestaat uit het onderzoeksveld, de zorg, de maatschappij, het bedrijfsleven en de politiek. Onze gezamenlijke missie ‘Langer gezond leven voor iedereen in Nederland’ realiseren met ziekteoverstijgende programma’s zoals de Gezonde Generatie, kwaliteit van leven, infectieziektebestrijding en diverse onderzoeksprogramma’s.