Online Preventiesessie ‘De kosten en baten van preventie’
Woensdag 7 april 2021: 15:30 – 17:30 uur

Programma
Nu de verkiezingscampagnes achter de rug zijn, is het zaak dat de welgemeende aandacht voor preventie vertaald wordt naar concrete afspraken in het Regeerakkoord. Hoe sympathiek het ook klinkt om met preventie te investeren in de gezondheid van mensen, uiteindelijk gaat het toch vaak om de vraag ‘wat levert het op?’ Wanneer het antwoord daarop onduidelijk is, is het risico groot dat zelfs de beste plannen het in de praktijk niet halen.
Prof. Dr. Onno van Schayck is hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Maastricht University en reisgenoot tijdens de Preventiereis 2019 naar Helsinki. Onno van Schayck geeft ons in deze sessie een inkijk in zijn al veel geroemde recente onderzoek vanuit Maastricht University naar de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Hij laat ons zien wat de investering in beweging en gezonde lunches op scholen op kan leveren. Niet alleen in gezondheidswinst, maar ook in kosteneffectiviteit. Een zeer interessante casus waarin duidelijk zichtbaar wordt wat een investering in gezondheid ons daadwerkelijk op kan leveren.

De volgende spreker op het programma deelt zijn kennis en ervaring over de kosten en baten van preventie. Dr. Bram Wouterse is universitair docent aan de Erasmus School of Health Policy & Management. Hij is gezondheidseconoom gespecialiseerd in de financiering van zorg, de relatie tussen gezondheid en zorgkosten, en preventie. Op dit moment werkt Bram samen met Jochen Mierau aan een model waarmee de kosten en baten van preventie gekwantificeerd kunnen worden. Tijdens zijn werk bij het CPB waarin hij onder anderen preventieplannen in partijprogramma’s doorrekende, zag hij veel plannen sneuvelen bij gebrek aan kwantitatieve onderbouwing. Maar ook onrealistische verwachtingen over dalende zorgkosten kunnen een rem zijn op goede preventieve initiatieven. Hierover zal Bram vertellen alvorens de groep opgesplitst zal worden om met elkaar in gesprek te gaan.
De sessie vindt uiteraard weer plaats onder de bezielende leiding van onze vaste moderator Alexander Rinnooy Kan.

Agenda

15:30 Opening sessie Alexander Rinnooy Kan
15:35 De Gezonde Basisschool van de Toekomst
Spreker: Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde Maastricht University
15:50 Kosten en baten van preventie
Spreker: Bram Wouterse, universitair docent Erasmus School of Health Policy & Management
16:05 Kort plenair nagesprek o.l.v. Alexander Rinnooy Kan
16:15 Digitaal in gesprek in break-out rooms
17:00 Plenaire terugkoppeling o.l.v Alexander Rinnooy Kan
17:30 Einde sessie, gelegenheid tot napraten