Zorginnovatie-event – 1 september 2020

De crisis vraagt bestuurlijke veerkracht nu en straks om de lessen van de corona crisis ook op langere termijn te bestendigen. Om regionale samenwerking tussen partijen zowel organisatorisch als bestuurskundig goed in te richten zodat we geïntegreerde zorg en welzijn door en over de schotten heen kunnen (blijven) bieden.

Sprekers
Twee sprekers zijn genodigd voor een kernachtige introductie voorafgaand aan gesprekken in kleinere setting. De bijeenkomst wordt gemodereerd door André Rouvoet.

Jaap Winter, hoogleraar Corporate Law, Corporate Governance and Behaviour VU Amsterdam, visiting Professor of Corporate Governance at INSEAD, vice voorzitter Raad van Commissarissen bij Randstad en bestuurslid Goldschmeding Foundation. Jaap zal ons enkele bestuurs- en leiderschapsontwikkelingen schetsen. Hoe houden we duurzaam vast dat verantwoordelijkheid verder gaat dan het onmiddellijke succes van de eigen organisatie. Dat dit het publieke belang en andere belangen in het zorg-ecosysteem omvat. Helpt het expliciet maken van een purpose van onze opdracht? Hoe richten we ons op coöperatief werken in netwerken? Hoe ga je om met de druk op nu versus visie op de toekomst?

Jet Bussemaker, voorzitter RVS en hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact aan het LUMC. Uitgaande van de sociale context en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben zorgbestuurders een maatschappelijke opdracht om bij te dragen aan de oplossing van de urgent maatschappelijke problemen. “Dat vraagt behalve bestuurlijke veerkracht ook het kordaat adresseren van bestaande systeemfouten en daar waar nodig te durven kiezen voor rigoureuze oplossingen, die de veerkrachtige samenleving ondersteunen. Whatever it takes.”

Programma

15:00     welkom door André Rouvoet

15:30     delen van recente ervaringen in samenwerking

16:00     Jaap Winter & discussie

16:45     pauze

17:15     Jet Bussemaker & discussie

18:00     borrel

18:30     walking dinner & hackaton, in kleinere groepen bespreken van casus

20:00     samenbrengen van ideeën en mogelijkheden.

20:15     einde

Deelname
Deelname is op uitnodiging. Bent u voorzitter Raad van Bestuur van een zorginstellinng dan kunt u uw interesse voor deelname kenbaar maken door een email te sturen