Zorgacceleratiereis Virtual Care 2020 – Verenigde Staten
13-20 september 2020

Virtual Care is een belangrijk instrument waarmee we de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van onze gezondheidszorg in stand kunnen houden. Al jarenlang biedt digitale zorg zichzelf aan als oplossing en veel zorginstellingen hebben inmiddels stappen gezet, maar de snelheid en omvang vragen aandacht. Het is inmiddels duidelijk dat deze nieuwe technologie in een oud zorgsysteem juist een duur oud zorgsysteem creëert. Virtual Care kan deze barrière slechten door de integratie van technologie, ketensturing en regionale samenwerking. De vraag is echter: maar #hoedan?

Tijdens de Zorgacceleratiereis bezoeken deelnemers de allerbeste voorbeelden van Virtual Care die onze wereld kent, zoals Banner Health in Phoenix, Mercy Virtual in St. Louis of Avera eCare in Sioux Falls. De reis is niet alleen bedoeld om inspiratie op te doen van deze best practices, maar juist om samen na te denken hoe we de lessons learned kunnen omzetten naar concrete stappen in de eigen organisatie en samenwerking in de regio. We bezoeken ziekenhuizen, huisartsen en wijkverpleegkundigen die deze transformatie al succesvol hebben doorlopen. We spreken de hele keten over de aanpak, tegenslagen, randvoorwaarden, technologie en bedrijfsmodellen. De focus ligt op praktische handvaten voor implementatie.

Implementatie van Virtual Care vraagt om hechte verbindingen binnen organisaties en om nauwe samenwerking met regionale partners. Daarom stimuleren we om samen met stakeholders te reizen, bijvoorbeeld de CEO samen met de CTO. Of als lokaal netwerk met een ziekenhuis, wijkverpleegkunde en ouderenzorg. Aangevuld met technologieleveranciers en verzekeraars. Wij zorgen, zoals u van ons gewend bent, voor een krachtig netwerk waarop u kunt voorbouwen bij terugkomst. Wij faciliteren de werksessies zodat u met een concrete en gedragen aanpak terugvliegt.

Bent u geïnteresseerd in de Zorgacceleratiereis Virtual Care en wilt u meer informatie? Neem dan contact op onze verantwoordelijke programmamanager Peter Soorsma, tel. 06-53173831 of mail peter.soorsma@coincide.nl.