ZORG & WELZIJN

Ieder jaar vindt de Beleidsreis zorg en welzijn plaats. In 2020 konden zowel de reis naar Schotland en het alternatieve programma in Nederland helaas niet doorgaan. Met het vaccin in het verschiet, durven wij echter weer vooruit te plannen en gaan we in principe in september van dit jaar alsnog op pad naar Schotland.

Met de Beleidsreis zorg en welzijn draagt Coincide bij aan beweging in de sector door mensen te verbinden en kennisdeling te faciliteren. De Beleidsreis is een platform voor dialoog en inspiratie tussen mensen op sleutelposities, over hoe we de actuele uitdagingen van de sector in gezamenlijkheid kunnen aangaan.

Eerdere reizen gingen naar; Zweden, Noorwegen, Denemarken, Engeland, Duitsland en België.

Beleidsreis 2021 – Schotland

Als één van de eerste landen wereldwijd, heeft Schotland ervoor gekozen om volledig in te zetten op de integratie van zorg en welzijn. Een beweging die het afgelopen jaar nog eens extra actueel is gebleken. In 2016 is in Schotland hiertoe de Public Bodies (Joint Working) Act in werking getreden die heeft geleid tot “de meest radicale hervorming van het Schotse zorgstelsel sinds de invoering van de NHS” aldus de Schotse First Minister Nicola Sturgeon.

Thema’s

Belangrijke thema’s op reis zijn de integratie van zorg en welzijn, regie in de regio, intersectorale samenwerking en zorg dichtbij. Wat kunnen wij leren van de regie die de Schotse overheid heeft overgedragen aan de regio’s, hoe verloopt die integratie van zorg en welzijn bij hen en welke rol speelt dit bij het managen van de Corona crisis?

PE punten

Coincide is een door NRTO geaccrediteerde onderwijsinstelling. Aan dit programma zijn 14 PE toegekend.

Data

Vertrek: dinsdag 7 september 2021, +/- 16:00 vanaf Schiphol naar Schotland
Retour: vrijdag 10 september 2021, +/- 17:00 aankomst op Schiphol

Doelgroep

Uitgenodigd voor de jaarlijkse Beleidsreis zijn wethouders en voorzitters uit de langdurige zorg- en welzijnssector. Behoort u tot de doelgroep en wilt u meer informatie over de reis, neem dan contact met ons op!