VEERKRACHT – DE IMPASSE VOORBIJ

Conferentie op 1 & 2 juli, 2021
Landgoed Duin & Kruidberg

De roep om verandering is voelbaar in de maatschappij, politiek en ook in de zorg. De pandemie heeft deze roep doen versterken en heeft de zorgsector een bredere verantwoordelijkheid voor de maatschappij gegeven. Niet alleen als behandelaar van patiënten maar ook als bewaker van de gezondheid, met een belangrijke taak voor het signaleren van maatschappelijke problemen. Kortom, de zorg als maatschappelijke onderneming.

De Veerkracht Conferentie is een platform voor debat, dialoog en denken over de verantwoordelijkheid van zorgbestuurders die verder gaat dan alleen de medische context. Wat wordt er verwacht van ons als leiders en hoe kunnen wij bijdragen? Vele onderwerpen in de zorg staan al lang op de agenda maar de nood om te acteren is nu groter dan ooit. Hoe kunnen we de zorg beter organiseren, structureren en financieren, de digitalisering opschalen en preventie integreren ten behoeve van houdbare en veerkrachtige zorg? Wat kunnen wij doen aan het verkleinen van de groeiende ongelijkheid in gezondheid en sociaal economische status? We mogen niet stilstaan maar moeten de impasse voorbij en doorpakken. Sprekers van buiten de sector zullen ons inspireren op thema’s als samenwerking, (digitale) innovatie, duurzaamheid, leiderschap en vernieuwing. In een combinatie van plenaire sessies, rondetafelgesprekken en workshops zoeken we naar handvatten om door te pakken op de thema’s die hoog op de agenda staan.

Programma

Donderdag 1 juli vrijdag 2 juli
13:00 – 14:00 Inloop met lunch
14.00 – 14:15 Opening
14:15 – 15:00 Keynote spreker
15:00 – 16:00 Keynote spreker
16:00 – 18:00 Ontspanning buiten
18:00 – 19:00 Vertaalslag naar de zorg: digitalisering, financiering, vernieuwing en leiderschap
19:30 – 22:00 Diner
08:30 – 10:00 Ontspanning buiten
10:00 – 10:45 Keynote spreker
11:00 – 13:00 Vertaalslag naar de zorg: digitalisering, financiering, vernieuwing en leiderschap
13:00 – 14:00 Discussielunch
14:00 – 14:45 Keynote spreker
15:00 – 16:00 Afsluitende borrel

Sprekers

Peter van Uhm
Oud-commandant der Strijdkrachten

Erik Scherder
hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit

Birgit Otto
COO Royal Schiphol Group

Levi van Dam
kwartiermaker Garage 2020

Roger Dassen
CFO ASML

Overige sprekers