Online Preventiesessie ‘De kosten en baten van preventie’
Woensdag 7 april 2021: 15:30 – 17:30 uur

Zoom
Klik hier voor de zoomlink van meeting.
Meeting ID is: 820 2614 4431
Passcode: 469488

Programma
Nu de verkiezingscampagnes achter de rug zijn, is het zaak dat de welgemeende aandacht voor preventie vertaald wordt naar concrete afspraken in het Regeerakkoord. Hoe sympathiek het ook klinkt om met preventie te investeren in de gezondheid van mensen, uiteindelijk gaat het toch vaak om de vraag ‘wat levert het op?’ Wanneer het antwoord daarop onduidelijk is, is het risico groot dat zelfs de beste plannen het in de praktijk niet halen.
Prof. Dr. Onno van Schayck is hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Maastricht University en reisgenoot tijdens de Preventiereis 2019 naar Helsinki. Onno van Schayck geeft ons in deze sessie een inkijk in zijn al veel geroemde recente onderzoek vanuit Maastricht University naar de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Hij laat ons zien wat de investering in beweging en gezonde lunches op scholen op kan leveren. Niet alleen in gezondheidswinst, maar ook in kosteneffectiviteit. Een zeer interessante casus waarin duidelijk zichtbaar wordt wat een investering in gezondheid ons daadwerkelijk op kan leveren.

De volgende spreker op het programma deelt zijn kennis en ervaring over de kosten en baten van preventie. Dr. Bram Wouterse is universitair docent aan de Erasmus School of Health Policy & Management. Hij is gezondheidseconoom gespecialiseerd in de financiering van zorg, de relatie tussen gezondheid en zorgkosten, en preventie. Op dit moment werkt Bram samen met Jochen Mierau aan een model waarmee de kosten en baten van preventie gekwantificeerd kunnen worden. Tijdens zijn werk bij het CPB waarin hij onder anderen preventieplannen in partijprogramma’s doorrekende, zag hij veel plannen sneuvelen bij gebrek aan kwantitatieve onderbouwing. Maar ook onrealistische verwachtingen over dalende zorgkosten kunnen een rem zijn op goede preventieve initiatieven. Hierover zal Bram vertellen alvorens de groep opgesplitst zal worden om met elkaar in gesprek te gaan.
De sessie vindt uiteraard weer plaats onder de bezielende leiding van onze vaste moderator Alexander Rinnooy Kan.

Agenda

15:30 Opening sessie Alexander Rinnooy Kan
15:35 De Gezonde Basisschool van de Toekomst
Spreker: Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde Maastricht University
15:50 Kosten en baten van preventie
Spreker: Bram Wouterse, universitair docent Erasmus School of Health Policy & Management
16:05 Kort plenair nagesprek o.l.v. Alexander Rinnooy Kan
16:15 Digitaal in gesprek in break-out rooms
17:00 Plenaire terugkoppeling o.l.v Alexander Rinnooy Kan
17:30 Einde sessie, gelegenheid tot napraten

Basisregels
– Deelname is niet overdraagbaar, de link dus ook niet.
– Zorg dat je vóór 15:30 uur bent ingelogd
– Maak jezelf kenbaar met je voornaam, achternaam en organisatie (m.b.v. ‘rename’)
– Iedereen graag camera aan en microfoon op mute zodra de sessie begint
– Vragen stellen tijdens het plenaire gedeelte mag, liefst door je digitale hand op te steken
– De chat wordt na de sessie gedeeld, opmerkingen of handige links delen in de chat is dus fijn
– Bij technische vragen gedurende de call kun je contact opnemen met Dorrit Gruijters via telefoon of whatsapp: 06 – 52 08 82 18 of Laurien Herweijer via telefoon of whatsapp: 06 – 46 066 088

Deelnemers

Raquel Abrahams bestuurslid AJN – Jeugdartsen Nederland
Marjan ter Avest directeur-bestuurder MIND
Marjon Bachra directeur-bestuurder Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
Michiel van Campen voorzitter Branche Organisatie Spelen & Bewegen
Juliëtte van Duijnhoven postdoctoraal onderzoeker Technische Universiteit Eindhoven
Marleen van Essen programma directeur Coincide BV
Gerda Feunekes directeur Voedingscentrum
Bas van de Goor directeur Bas van de Goor Foundation
Dorrit Gruijters directeur Coincide BV
Karen den Hertog MT lid GGD Amsterdam
Floris Italianer directeur Hartstichting
Marc Jansen directeur Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)
Gjalt Jellesma voorzitter Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang
André de Jeu directeur Vereniging Sport en Gemeenten
Thea van Kemenade director Agrofood & Environment OnePlanet, Radboud University
Monique Kavelaars voorzitter raad van bestuur 113, zelfmoordpreventie
Hanneke Molema wetenschappelijk adviseur / MT lid TNO, Healthy Living / Lifestyle4Health
Tom Oostrom directeur Nierstichting
Alexander Rinnooy Kan moderator Preventiereis
Onno van Schayck hoogleraar preventieve geneeskunde Universiteit Maastricht
Jaap Seidell hoogleraar voeding en gezondheid Amsterdam UMC
Lex Staal directeur Sociaal Werk Nederland
Anthony Stigter secretaris gezondheidszorg VNO-NCW en MKB Nederland
Teun Verheij algemeen directeur Albron Nederland BV
Carl Verheijen directeur kennis en innovatie Noaber foundation
René Verkuylen bestuurder DOCK
Lucie Wigboldus directeur Nederlandse Brouwers
Bram Wouterse gezondheidseconoom Erasmus School of Health Policy & Management