SAMEN GEZOND

Alexander Rinnooy Kan

VOORWOORD

Wie deze bundel artikelen over preventie leest of alleen al doorbladert, kan zich niet anders dan verbazen en verheugen over de inmiddels ontstane vanzelfsprekendheid van het onderwerp.

SAMEN GEZOND

Alexander Rinnooy Kan

VOORWOORD

Wie deze bundel artikelen over preventie leest of alleen al doorbladert, kan zich niet anders dan verbazen en verheugen over de inmiddels ontstane vanzelfsprekendheid van het onderwerp.

P reventie is, zoals in één van de artikelen ook aangevoerd, de harde kern van vele eerdere doorbraken in de volksgezondheid. Maar het inzicht dat juist ook preventie verdere doorbraken mogelijk kon en moest maken, stuitte keer op keer op vragen over hoe dat te onderbouwen, te financieren en te organiseren.

Het eerste preventieakkoord, hoe beperkt ook, heeft voor een doorbraak gezorgd en deze patstelling doorbroken. Een brede en steeds verder uitdijende coalitie en een enthousiaste staatssecretaris hebben kunnen agenderen, implementeren en regisseren. De politiek heeft zich er geleidelijk aan van laten overtuigen dat het gedachtegoed van de preventie deze aandacht meer dan waard is. En vele organisaties, groot en klein, hebben een constructieve rol voor zichzelf ontdekt, sommige na daar al lang naar gezocht te hebben, andere in een flits van inzicht.

Geruime tijd voor de verkiezingen is de discussie begonnen over het vervolg op die eerste successen. Het goede nieuws was niet in de laatste plaats dat er van meet af aan veel maatschappelijke steun bleek te bestaan voor een vernieuwd akkoord. Nu werd de kunst om te leren van de eerste ervaringen en om het ambitieniveau aan te passen – in bovenwaartse richting.

De voortekenen zijn gunstig. Het coalitieakkoord onderkende het belang van de preventie. Een nieuwe staatssecretaris heeft zich aangediend, niet minder enthousiast dan zijn voorganger. In een reeks gesprekken is, voorafgaand aan de formatie, al ruimte gevonden voor een verbreding van de oorspronkelijke grondslagen. Gezond eten, veel bewegen, niet roken en geen alcohol – ze blijven onverminderd verstandig, van jongs af aan. Maar een nieuw preventieakkoord zal deze prioriteiten kunnen plaatsen in onderlinge samenhang en in een groter verband. Het zal de invalshoek van de mentale gezondheid een eigen plek gunnen en zal mogen rekenen op meer financiële ruimte en op steun vanuit aangrenzende ministeries.

De artikelen uit deze feestelijke bundel illustreren stuk voor stuk hoeveel nieuwe kansen dat gaat bieden. De schrijvers en hun organisaties hebben elkaar al eerder weten te vinden in een krachtig bondgenootschap. Om dat in stand te houden, uit te breiden en te versterken biedt het best denkbare uitgangspunt voor de komende jaren.

SAMEN GEZOND

SAMEN GEZOND

VORIG ARTIKEL
INHOUD

VOLGEND ARTIKEL
SAMEN GEZOND