STAGE: PROGRAMMAMANAGER STUDIEREIZEN

Tijdens deze stage ben je verantwoordelijk voor het online onderzoek doen naar bedrijven en de juiste personen binnen deze bedrijven die wij willen spreken en ontmoeten tijdens en voor de studiereis. In nauwe samenwerking met de programmamanager zal je contacten gaan leggen met deze bedrijven/personen. Alle verzamelde informatie en contactmomenten dienen nauwkeurig te worden gedocumenteerd. Uiteindelijk zal er een mooi programma voor de studiereis uit voortkomen. De verzamelde informatie wordt gedeeld met de deelnemers en komt in het programmaboek; ook dit zal jij verzorgen.
LEES MEER