GEZONDHEID & PREVENTIE

Het belang van een stevig preventiebeleid is urgenter dan ooit. In het nieuwe regeerakkoord dat na de verkiezingen gevormd zal worden, willen we dat het een zo prominent mogelijke rol speelt. Alleen door volop in te zetten en te investeren in preventie en leefstijl kan de omslag van nazorg naar voorzorg worden gemaakt. Een omslag die nodig is om een duurzame zorgsector te garanderen, en gezondheidsverschillen te minimaliseren.

Met de Preventiereis draagt Coincide bij aan deze beweging door mensen te verbinden en kennisdeling te faciliteren. De Preventiereis is een platform voor dialoog en inspiratie over hoe gezondheid en preventie dieper ingebed kunnen worden in alle facetten van onze samenleving. Tijdens de reis gaan we samen aan de slag. Niet de onderhandeling tussen verschillende belangen als uitgangspunt, maar juist het gesprek met elkaar. Mensen op sleutelposities die vanuit hun rol het belang van gezondheid kunnen vertalen naar beleid en handelen, zijn uitgenodigd voor deze driedaagse studiereis.

Preventiereis 2021 – Kopenhagen

Van 9 t/m 11 juni brengt de Preventiereis ons naar Kopenhagen: het hoofdkwartier van het wereldwijde Healthy Cities Network en een stad met enorme ambities en een tal aan inspirerende initiatieven op gebied van gezondheid en preventie. Het programma bestaat uit een kennismaking met het Deense beleid op gebied van leefstijl en preventie, inspirerende werkbezoeken bij succesvolle initiatieven en counterparts, plenaire werk- en discussiesessies tussen de deelnemers onderling en keynote sprekers.

Thema

Ten tijde van de reis is het nieuwe Regeerakkoord hoogstwaarschijnlijk nog in de maak, en de lobby om preventie een grote rol te laten spelen in dat akkoord is dan al maanden gevoerd. Centraal in het debat op reis staat de vraag, hoe gezondheid en preventie dieper ingebed kunnen worden in alle facetten van onze samenleving. Waar zetten we gezamenlijk op in, als het preventiebudget daadwerkelijk veel groter wordt? Hoe bundelen we de vele mooie initiatieven die er zijn? Wat nemen we mee van de sprekende Deense voorbeelden op reis?

PE punten

Coincide is een door NRTO geaccrediteerde onderwijsinstelling. Aan dit programma zijn 14 PE toegekend.

Doelgroep

We zorgen voor een krachtig en gebalanceerd deelnemersveld, bestaande uit zo’n 40 deelnemers van experts, trekkers en sleutelpartijen van leefstijl preventie in Nederland. De vertegenwoordigers van verschillende sectoren en partijen spelen allen een belangrijke rol in de borging en ontwikkeling van leefstijl preventie in Nederland.
Past u in de doelgroep en wilt u meer informatie over de reis, neem dan contact met ons op!