Zorginnovatie-event – 10 juni 2020 (digitaal)

Deze digitale bijeenkomst gaat over heropstarten en coördinatie van de reguliere zorg tijdens en na de coronacrisis.
Spreker: Bas Leerink, hoofd van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding en raadslid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Deelname is op uitnodiging. Bent u voorzitter Raad van Bestuur van een zorginstelling dan kunt u uw interesse voor deelname kenbaar maken door een email te sturen.

Programma:
17:00 welkom door André Rouvoet
17:15 Bas Leerink
17:35 uiteen in online discussie groepen
17:55 samenvatting belangrijkste punten uit de discussiegroepen
18:10 plenaire afronding
18:20 zorginnovatiereis in 2021
18:21 koetjes en kalfjes

 

Langdurige Zorg en Welzijn event – 23 juni 2020 (digitaal)

Het Langdurige Zorg en Welzijn event biedt een gelegenheid om als zorgsector bij elkaar te komen en de blik vooruit te werpen. Er zijn op dit moment belangrijkere zaken die spelen, en tegelijkertijd weten we dat we de lange termijn niet uit het oog mogen verliezen. Gezondheid blijkt eens te meer ons kostbaarste bezit en er komt weer een tijd na Corona waarin we de lessen en ontwikkelingen van nu moeten meenemen!

Het programma volgt spoedig.

 

Zorginnovatie-event – 1 september 2020

De druk van de huidige crisis maakt veel vloeibaar. Regionale en landelijke samenwerking komt in hoog tempo van de grond, zij het vooral gericht op de curatieve crisiszorg. Ook digitalisering van zorg neemt een grote vlucht. Hoewel Corona iedereen kan treffen, treft deze crisis mensen in ongelijke mate in sociale en economische zin. Dit benadrukt de urgentie van als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een geïntegreerde benadering van gezondheid en welzijn.

Sprekers:
– Jaap Winter, hoogleraar Corporate Law, Corporate Governance and Behaviour VU Amsterdam
– Jet Bussemaker, voorzitter RVS en hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact aan het LUMC
André Rouvoet, moderator

LEES MEER