Zorginnovatie-event – 1 september 2020

De druk van de huidige crisis maakt veel vloeibaar. Regionale en landelijke samenwerking komt in hoog tempo van de grond, zij het vooral gericht op de curatieve crisiszorg. Ook digitalisering van zorg neemt een grote vlucht. Hoewel Corona iedereen kan treffen, treft deze crisis mensen in ongelijke mate in sociale en economische zin. Dit benadrukt de urgentie van als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een geïntegreerde benadering van gezondheid en welzijn.

Sprekers:
– Jaap Winter, hoogleraar Corporate Law, Corporate Governance and Behaviour VU Amsterdam
– Jet Bussemaker, voorzitter RVS en hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact aan het LUMC
André Rouvoet, moderator

LEES MEER