Langdurige Zorg en Welzijn event geannuleerd

Tot onze spijt kan ook het Langdurige Zorg en Welzijn event op 1 april te Utrecht niet doorgaan vanwege de maatregelen rondom Corona.
We zijn op zoek of een nieuwe datum voor het event mogelijk is, zodra we daar zekerheid over hebben informeren we alle deelnemers daar over.
Namens heel Coincide wensen wij jou en je organisatie veel sterkte met alle extra zorgen en werkzaamheden die deze pandemie vooral in deze sector met zich meebrengt.

 

 

 

Zorginnovatie-event
10 juni 2020

Geïnspireerd door de Schotten, ontmoet tijdens de zorginnovatie-reis naar Schortland, en met de toekomstige contourennota in gedachten is door zorgbestuurders veel gesproken over mogelijkheden om over/door de schotten heen te werken. Tijdens het zorginnovatie-event willen we dit verder uitwerken in aanloop naar de Contourennota.

Als we geïntegreerde zorg en welzijn willen bieden, wat voor deal willen we maken om voor de regio de juiste dingen te kunnen doen? Welke regionale afspraken kunnen we maken (per gebied) om de grote uitdaging van de zorg kloof te dichten? Wat zijn de condities van die deal of die afspraak?
– Wat voor financieringsvorm?
– Hoe willen we het juridisch in elkaar steken?
– Welke risico’s moeten we afdekken en zijn we allen bereid om natte voeten te krijgen?
– Zijn er garanties nodig?
– De belangrijkste vraag is hoe zou de governance er uit moeten zien als je het regionaal gaat organiseren. Hoe willen we het leiderschap in de regio inrichten?

De uitkomsten willen we meegeven als input aan de Contourennota.

Deelnemers
Genodigden zijn deelnemers aan de zorginnovatiereis als ook voorzitters raad van bestuur van zorginstellingen, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, wethouders met zorg en/of welzijn in hun portefeuille. Heeft u geen uitnodiging ontvangen maar wilt graag deelnemen en u valt binnen de doelgroep, dan kunt u zich aanmelden bij Dorrit Gruijters.