Webinar Masterclass Wonen en Zorg
Woensdag 27 januari
17:00 – 18:30

Op het eerste webinar in november 2020, heeft Hans Adriani als voorzitter van de taskforce wonen & zorg, een oproep gedaan aan zorgaanbieders en gemeenten om een woon-zorg-visie op lokaal niveau te maken met alle partijen. Om met de driehoek gemeente, woningcorporatie en zorgaanbieders en zo mogelijk ook met het zorgkantoor de lokale opgave in kaart te brengen en een lokale visie te ontwikkelen. In de online ‘tafel’gesprekken zijn veel belemmeringen en oplossingen naar voren gekomen.

Op woensdag 27 januari was Miriam Haagh, wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren in de gemeente Breda, aan het woord. Breda heeft op basis van data een woon-zorg visie ontwikkeld.  Samen met zorgaanbieders, woningcorporaties en de zorgverzekeraar wordt een integrale woon-zorgaanpak ontwikkeld met verschillende initiatieven passend bij de lokale ‘woon-zorg-cirkels’. Samen met o.a. Thebe, Surplus, WonenBreburg en CZ zorgkantoor worden nieuwe concepten ontwikkeld die rekening houden met de toenemende vraag van de verschillende doelgroepen en de steeds minder beschikbare hoeveelheid van zorgpersoneel en financiële middelen. Hieronder vindt u de presentaties van Miriam, het verslag van het webinar en overige documenten.

Verslag en presentaties webinar
Presentatie Miriam Haagh, Breda Samenwerken aan wonen en zorg
Breda Pact wonen en zorg
Breda Programmaplan wonen en zorg
Verslag webinar 27 januari 2021

Evaluatie
We waarderen het zeer als je je ervaring via het online evaluatieformulier kan delen

Programma
16:50 inloop
17:00 welkom Dorrit Gruijters & introductie Rob Hoogma, discussieleider
17:10 Introductie Miriam Haagh, wethouder Breda
17:40 online ‘tafel’gesprekken
18:15 plenaire terugkoppeling
18:30 Afronding & afsluiting