Online Preventiesessie ‘Gelijkheid in Gezondheid’
Woensdag 3 maart 2021: 15:30 – 17:30 uur

Programma
De gezondheidsverschillen tussen mensen van verschillende opleidingsniveaus worden in Nederland steeds groter. De promotie van gezondheid komt dus niet (altijd) ten bate van de mensen die dat het hardste nodig hebben. Hoe kunnen we dit tij keren?
Daar hebben we het in deze sessie over gehad, onder begeleiding van onze vaste moderator Alexander Rinnooy Kan.

Aldien Poll, strategisch adviseur Pharos, leidde ons in vogelvlucht door de cijfers achter deze complexe problematiek en gaf een overzicht van de manier waarop Pharos bijdraagt aan het terugdringen van gezondheidsverschillen in Nederland. Het landelijke expertisecentrum Pharos doet dit al zo’n 30 jaar door nationale en internationale kennis te verzamelen, te verrijken en te delen (trainingen, scholing, adviseren, stimuleren op niveau van uitvoering en van beleid).

Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving doet een landelijke oproep ‘De Gezondheidsverschillen voorbij’ om naast bestaand beleid nog meer oplossingsrichtingen te bedenken. Tijdens het webinar lichtte Jet deze oproep toe.
De diversiteit van de deelnemers maakte dat er in de breedte kon worden gebrainstormd over mogelijke oplossingsrichtingen, in breakout-rooms waarin kleinere groepjes met elkaar in gesprek gingen. Elke virtuele discussiekamer vanuit een eigen invalshoek:

• Leefomgeving
• Woningmarkt
• Sociale participatie
• Onderwijs
• De arbeidsmarkt
• Gezondheidsbeleid van werkgevers

Zie hier de presentaties van de twee sprekers, een Notitie van Pharos, een overzicht van het whiteboard dat tijdens de discussies is gebruikt en de chatberichten met nuttige artikelen en feiten.
Pleidooi Pharos – Niet iedereen telt mee
Presentatie Pharos – Aldien Poll
Presentatie RVS – Jet Bussemaker
Tips uit de chat – preventiesessie 3 maart
Whiteboard Breakout – conclusies en prioriteiten van oplossingsrichtingen

Agenda

15:30 Opening sessie Alexander Rinnooy Kan
15:40  Pharos’ expertise op gebied van Gezondheidsverschillen
Spreker: Aldien Poll, strategisch adviseur Pharos
16:00 Oproep tot ‘De gezondheidsverschillen voorbij’
Spreker: Jet Bussemaker, voorzitter van de RVS
16:15 Kort plenair nagesprek o.l.v. Alexander Rinnooy Kan
16:25 Digitaal in gesprek over oplossingsrichtingen
17:00 Plenaire terugkoppeling o.l.v Alexander Rinnooy Kan
17:30 Einde sessie, gelegenheid tot napraten