Webinar Masterclass Wonen en Zorg
Woensdag 10 maart
17:00 – 18:30

Resultaten en presentatie van het webinar
Presentatie; Casus Lansingerland – Intelligence for a better society
Whiteboard notities
Discussieresultaten

Thema
Alle gemeenten werken aan een woonzorgvisie op de langere termijn. Woningcorporaties en zorgaanbieders werken met hen samen op de daarbij behorende vraagstukken zoals beschikbare ruimte, nieuwe woonzorgvormen en doorstroming. Het begint met gedegen kennis van de opgave. Met behulp van data kan de sociaal economische, demografische en ruimtelijke situatie goed inzichtelijk gemaakt worden.

Op basis van de casus Gemeente Lansingerland hebben we tijdens dit webinar laten zien welke data beschikbaar zijn om de opgave in kaart te krijgen. In kleinere groepen hebben we besproken wat we Lansingeland zouden adviseren en bovenal wat ook ieders lokale woon-zorg vraagstuk is.

Programma
16:55 inloop
17:00 introductie Rob Hoogma, discussieleider
17:05 Ankie van Tatenhove, casus Lansingerland
17:15 Co Politiek, inzicht door data: Lansingerland in 2040
17:40 online ‘tafel’ gesprekken
18:15 plenaire terugkoppeling
18:45 afronding & afsluiting (later dan eerder aangegeven)

Thema van de online ‘tafel’ gesprekken
Na het in kaart brengen van de casus Lansingerland hebben we over de volgende thema’s gediscussieerd:

  • Welk beeld distilleren we uit de data in relatie tot Lansingerland. Wat is de bouwopgave voor de komende 20 jaar in Lansingerland en welke doelgroepen moeten voor de korte als lange termijn aandacht krijgen? Wat voor soort woningen worden relevant waardoor we korte en lange termijn aan elkaar kunnen verbinden?
  • Wat wordt naast de woningen belangrijk qua sociale interventie. Welke discrepantie zien we in aantal ouderen met zorgvraag en de beschikbare professionele en mantelzorg hulp op lokaal niveau. En hoe kunnen we daarop anticiperen?
  • Wat zou de rol van VVT en woningcorporatie en andere stakeholders kunnen zijn in deze?
  • Hoe ziet ieders lokale woon-zorg vraagstuk eruit? Welke uitdagingen nemen we mee naar de Masterclass?