DEELNEMERSPAGINA BELEIDSREIS ZORG & WELZIJN

ZWEDEN 12-15 SEPTEMBER  2023 

Verslag bevindingen groepsdiscussies en plenaire sessies

Tijdens de eerste plenaire sessie heeft elke tafel het thema bepaald waarover je met je domein-overstijgende groep gedurende het hele programma de diepte in wil gaan. Op vrijdag was in de laatste sessie ruimte voor elke groep om terug te koppelen wat er besproken en geleerd is in de afgelopen dagen, betreffende dat specifieke thema. Van de Q&A met de sprekers, de plenaire discussies en jullie bevindingen, terugkoppelingen en ideeën die tijdens de plenaire sessies gedeeld zijn is dit verslag gemaakt.

Presentaties

Woensdag 13 september 2023

13-09 Plenair –  Peter Graf – A quick look at Swedish healthcare system

13-08- A1- JAG en Vi Vill Bidra – YouTube (we want to contribute)
13-09 A2 – Nacka
13-09 B1 Salem Family center
13-09 CD – Stockholm Stad Introduction President Council
13-09 C1 – Stockhholm Social Care 
13-09 C2 – Inera & 1177

13-09 D2 – Region Stockholm & Storshlm

Donderdag 14 september 2023

Plenair cooperation Marit Vaagen Sirona

14-09 – E – Tiohundra elderly care

14-09 – F- Tiohundra social care

14-09 – G- Södertalje youth

14-09 – H- SVPH

Vrijdag 15 september 2023

Plenair e-Health Maria Hassel

15-09 – Q- Attendo

15-09- R – Humana

15-09- S – Kollektivhus

Programma
Vind hier het Programmaboek Beleidsreis Zweden 2023. Printen is niet nodig, op Schiphol wordt het ingebonden aan iedereen uitgedeeld.
In het boek vind je:

  • Een overzicht van het programma per dag
  • Een overzicht van de drie plenaire sessies
  • De tafelschikking en groepsindelingen voor de bezoeken
  • Achtergrondinformatie bij alle werkbezoeken
  • De profielschetsen van alle 57 deelnemers met foto

Deelnemerslijst
Een overzicht van de 57 deelnemers: Beleidsreis 2023 deelnemers dd 11 september

Vertrek & transfer 

Iedereen gaat op eigen gelegenheid door de Security Check. Wij delen de locatie bij de gate waar we verzamelen in de Whatsapp groep, daar labelen we je handbagage en ontvang je van ons het programmaboek. Transfer van en naar het vliegveld is geregeld. Je koffer wordt in het hotel naar de kamers gebracht, vandaar het label. Vergeet niet om eventuele ruimbagage vooraf zelf bij te boeken via de KLM app. Informatie over verwachtte drukte kun je van te voren controleren op de Schiphol website.

Vertrek: dinsdag 12 september 2023, 17:30 vanaf Schiphol. Aankomst Stockholm 19:30
Retour: vrijdag 15 september 2023, 17:30 vanaf Stockholm. Aankomst op Schiphol 19:35.

Hotel
Hotel Reisen
Skeppsbron 12
Stockholm, Sweden, 111 30
Tel: +468 1288 1234 | info@hotelreisenstockholm.com

Het hotel beschik over wellness- en sportfaciliteiten. Mocht je binnen het programma een gelegenheid zien om daarvan gebruik te maken, dan is het raadzaam om zwem- en/of sportkleding mee te nemen.

 

Inleesmateriaal

INTRODUCTIEDOCUMENT ZWEEDSE ZORG- EN WELZIJNSSYSTEEM

Nuttige achtergrondinformatie over de Nederlandse situatie per domein:

Raad Volksgezondheid  & Samenleving

Advies Raad aanpassingen zorgstelsel ‘Met de stroom mee’

Infographic RVS behorend bij advies ‘Met de stroom mee’

IZA en WOZO
IZA en WOZO in het kort

Infographic-Integraal-Zorgakkoord

Sociaal Domein
de-winst-van-het-sociaal-domein_def (1)

de-winst-van-het-sociaal-domein-verdieping_def

Sociaal_Werk_Nederland_-_Beproefde_formules_gedurfde_experimenten

Hervormingsagenda Jeugd
Info HVA voor beleidsreis 2023

Dementie
Prioriteiten dementie(beleid)

Doelstellingen landelijke programma’s

dementievriendelijk wonen

Mantelzorg
WRR042-Houdbare+ouderenzorg-Ervaringen+en+lessen+uit+andere+landen (1)

WP+045-Het-Nederlandse-zorgbeleid-in-historisch-perspectief-1941-2017 (1)

Mantelzorgagenda 2023-2026 (1)

Beslisnota inzake Aanpak Sociale Basis inclusief Mantelzorgagenda 2023-2026 (1)

WRR Rapport
Samenvatting-WRR-rapport-Weten-is-nog-geen-doen


Logistieke informatie
Voor alle vragen over logistieke aspecten geeft Eva Snoek graag antwoord;
Eva Snoek, programma coördinator, eva.snoek@coincide.nl, 06-15292576