BLOG


Coincide volgt het nieuws en ontwikkelingen in de sectoren. Bijdragen kunnen gaan over bestuurlijke vernieuwing, strategische heroriëntatie tot praktische implementatie suggesties.
11 december 2019

VOORZORG – perspectieven op preventie

Het Nationaal Preventieakkoord bestaat één jaar. Heeft het Nederland al iets gebracht? Wat moet er gebeuren om de gestelde doelen in het akkoord te bereiken? Hierover gingen 40 ondertekenaars van het akkoord met elkaar in gesprek tijdens de Preventiereis naar Finland. Nieuwe inzichten en mogelijkheden […]
26 april 2019

Kidscompany

The English KidsCompany reaches 36,000 and intensively supports 18,000 children across London and Bristol, including the most deprived and at risk whose parents are unable to care for them due to their own practical and emotional challenges. This week I was at the King’s Fund annual leadership […]