BELEIDSREIS ZORG & WELZIJN

Met de jaarlijkse Beleidsreis zorg en welzijn draagt Coincide bij aan beweging in de sector door mensen te verbinden en kennisdeling te faciliteren. De Beleidsreis is een platform voor dialoog en inspiratie tussen mensen op sleutelposities, over hoe we de actuele uitdagingen van de sector in gezamenlijkheid kunnen aangaan.

Eerdere reizen gingen naar; Zweden, Noorwegen, Denemarken, Engeland, Duitsland en België.

Beleidsreis 2022 – Schotland

Als één van de eerste landen wereldwijd, heeft Schotland ervoor gekozen om volledig in te zetten op de integratie van zorg en welzijn. Een beweging die het afgelopen jaar nog eens extra actueel is gebleken. In 2016 is in Schotland hiertoe de Public Bodies (Joint Working) Act in werking getreden die heeft geleid tot “de meest radicale hervorming van het Schotse zorgstelsel sinds de invoering van de NHS” aldus de Schotse First Minister Nicola Sturgeon.

Thema’s
Belangrijke thema’s op reis zijn de integratie van zorg en welzijn, regie in de regio, intersectorale samenwerking en zorg dichtbij. Wat kunnen wij leren van de regie die de Schotse overheid heeft overgedragen aan de regio’s, hoe verloopt die integratie van zorg en welzijn bij hen en welke rol speelt dit bij het managen van de Corona crisis?

PE punten
Coincide is een door NRTO geaccrediteerde onderwijsinstelling. Aan dit programma zijn 14 PE toegekend.

Data
Vertrek: dinsdag 13 september 2022, +/- 13:00 vanaf Schiphol
Retour: vrijdag 16 september 2022, +/- 17:00 aankomst op Schiphol

Doelgroep
Genodigden zijn wethouders en voorzitters uit de langdurige zorg- en welzijnssector. Heb je interesse in deelname of meer informatie over de reis, neem dan contact met ons op.
Mail naar marleen.vanessen@coincide.nl