Beleidsreis zorg en welzijn – Schotland
29 september – 2 oktober 2020

Waar in Nederland inmiddels stemmen opgaan voor aanpassingen aan het zorgstelsel om regionalisering vorm te geven, is in Schotland in 2014 het roer omgegooid voor “de meest radicale hervorming van het Schotse zorgstelsel sinds de invoering van de NHS” aldus de Schotse First Minister Nicola Sturgeon.

De integratie van zorg en welzijn is in Schotland nu wettelijk geregeld met de 31 nieuw gevormde Integrated Joint Boards (IJB). Deze IJBs zijn verantwoordelijk voor zowel de curatieve zorg als de sociale diensten in hun regio en krijgen daarvoor één gezamenlijk totaalbudget. Wat dit Schotland tot nu toe gebracht heeft, en welke lessen wij hieruit mee kunnen nemen naar Nederland zal tijdens de Beleidsreis 2020 duidelijk worden.

Ruim 50 Nederlandse bestuurders reizen met ons af naar Schotland om daar een vierdaags intensief en inspirerend programma te volgen omtrent geïntegreerde zorg in de regio. Bent u voorzitter van een organisatie in de langdurige zorg- of welzijnssector, aanverwante partij, of wethouder met zorg in uw portefeuille? Neem dan contact op indien u interesse in de Beleidsreis heeft, maar nog geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen.

Contactpersoon en delegatieleider:
Marleen van Essen, programma directeur Coincide
marleen.vanessen@coincide.nl